VARSLING

Tranemo har en varslerfunksjon slik at ansatte og andre berørte parter trygt kan rapportere eventuelle alvorlige uregelmessigheter og ulovligheter.

 

I henhold til nasjonal lovgivning er varlerfunksjonen kun ment å rapportere uregelmessigheter og ulovligheter knyttet til ledelse og annet nøkkelpersonell.

 

Alvorlige uregelmessigheter og ulovligheter kan omfatte:

 

  • Økonomisk kriminalitet som bestikkelser, bestikkelser, svindel og forfalskning
  • Betydelige brudd på Helse, miljø og sikkerhetsregler
  • Alvorlige former for diskriminering og trakassering
  • Alvorlige brudd på de etiske retningslinjene

Funksjonen kan kun brukes i tlfeller som beskrevet ovenfor. Andre saker skal rapporteres gjennom selskapets normale kommunikasjonskanaler.

  

Varsling av alvorlige mistanker:

Din registrering vil bli sendt til et valgt verneombud på Tranemo. Klagen din vil bli håndtert konfidensielt, noe som betyr at et svært begrenset antall personer vil delta i håndteringen av klagen. Hvis du vil ha tilbakemelding, må du angi e-postadressen din.

 

Sende en melding


Her kan du rapportere en alvorlig uregelmessighet eller ulovlighet i henhold til reglene ovenfor. Fyll ut detaljene nedenfor og send meldingen. 

Jeg godtar Tranemos retningslinjer for personvern, og saken min oppfyller kravene i henhold til Tranemos varslerfunkjson.

 

Det er også mulig å rapportere saken din til en ekstern part: anders.johansson@sparbankentranemo.se

  

Tranemo vil ikke ta hensyn til følgende varsler:

 

  • Varsler utenfor kriteriene for Tranemo sin varslerfunksjon
  • Uklare varsler som ikke kan undersøkes
  • Meldinger om aktiviteter som ikke er finansiert av Tranemo
  • Varsler som inneholder upassende eller støtende språk
Image