ELEKTRISK BILINDUSTRI

Her kreves det verneklær sertifisert i henhold til EN ISO 11612 og IEC 61482-2. Tranemo anbefaler et Tranemo Skinsafe™ system hvor det ytre laget har minimum PPE 2 klassifisering med Arc-rating over 8 cal/cm².

RISIKOANALYSE

 • Lysbue
  • Sprut av smeltet metall
  • Strålingsvarme
  • Konveksjonsvarme
  • Elektrisk støt
  • Trykkbølger
  • Kraftig støy
  • Optisk stråling
  • Giftig gass
 • Flamme og varme

 


RISIKOVURDERING

Ved arbeid med elektriske biler anbefaler Tranemo plagg sertifisert i henhold til EN ISO 11612 og IEC 61482-2 / EN 61482-2. Ved arbeid med bilbatterier og defekte bilbatterier vil det være en risiko for en lysbue. Ved å bruke riktige plagg godkjente i henhold til IEC 61482-2 / EN 61482-2 vil virkningen av disse risikoene minimaliseres. Her anbefaler vi en Tranemo Skinsafe kombinasjon med et ytterlag godkjent i PPE 2 og en Arc Rating (ATPV eller EBT verdi, i henhold til NFPA 70E) over 8 cal/cm².


Når strømmen til bilbatteriet brytes og slås på skapes høye energistrømmer og det finnes en risiko for å bli utsatt for en lysbue med veldig høye energinivåer. Switch kolleksjonen er utviklet med nettopp slike risikoer i tankene og klarer en energinivå på 40 cal/cm², PPE 4.


Alle våre lysbue godkjente plagg har ATPV verdien opplyst på de flammehemmende etikettene som er festet på utsiden av plaggene. Dette for å gjøre det lett for deg å velge riktig beskyttelse. Fremover vil vi også inkludere ELIM-verdien. Tera TX Non-Metal kolleksjonen er tilpasset denne industrien ettersom den er godkjent i ovennevnte standarder og er metallfri og ripefri. Ved sporadisk sveising anbefaler vi at tekstilen også er godkjent i henhold til EN ISO 11611 eller bruk av sveisetilbehør for ytterligere beskyttelse.