SVEIS

En sveiser som stadig utsettes for gnister fra metallarbeid trenger slitesterke verneklær der gnistene ikke fester seg hverken i tekstilen eller i lommene. Varmen og UV-strålingen som sveiseren eksponeres for kan også være farlig og derfor anbefales et Tranemo Skinsafe- system med et ventilert sveiseplagg som ytterplagg.

RISIKOANALYSE

  • Sveiseglør
  • Åpen flamme & hete
  • Varmepåkjenning

RISIKOVURDERING

Når du arbeider med tungsveis hele dagen behøver du plagg sertifisert ihht EN ISO 11611 klasse 2, som er det høyeste beskyttelses nivået, i kombinasjon med EN ISO 11612. Standarden styrer i stor grad designet av plagget da sveiseglør ikke skal sette seg fast eller havne i lommer. Verneklærne påvirkes av UV- og strålevarme som igjen kan gi brukeren heteslag. For å unngå dette har våre plagg ventilasjonsåpninger. For å isolere seg mot varmestrålingen og for å øke beskyttelsen anbefales det å bruke Tranemo Skinsafe system i 2 eller 3 lag.

 

Valg av beskyttelses plagg avhengig av prosess
Klasse 1Manuell sveising med små forekomster av smeltet metall og sveiseperler: Gassveising, TIG sveising, MIG sveising, Micro plasmasveising, Lodding, Punktsveising, Metallbue sveising (MMA, med rutile elektrode)
Klasse 2Manuell sveiseteknikk med tunge forekomster av smeltet metall og sveiseperler: Metallbue sveising (MMA - med basiske eller celluloseelektroder), Gassmetallbue sveising - MAG med høy strømstyrke, Buesveising med rørtråd, Meisling, Plasmaskjæring, Oksygenskjæring, Termisk sprøyting og Syreskjæring.

 

Valg av beskyttelses plagg avhenger at miljø
Klasse 1Håndtering av maskiner; Oksygenskjæringsmaskiner, Plasmaskjæremaskiner, Motstandssveising, Termisk sprøyting og Benkesveising.
Klasse 2Håndtering av maskiner; I et begrenset område sveising eller skjæring over hodet eller i liknende unaturlige stillinger.