SMELTEVERK OG STØPERIER

Arbeidsmiljøet i smelteverk og støperier er ofte preget av høye temperaturer, intens strålende varme og risiko for sprut av smeltet metall. For å unngå skade er det vesentlig at det brukes verneklær sertifisert i standarden EN ISO 11612 og avhengig av hvilke smeltede metaller som de kan bli utsatt for, korrekt bokstavkombinasjon.

RISIKOANALYSE

  • Sprut av smeltet metall
  • Flamme og varme
  • Varmepåkjenning
  • Lysbue (tilfeldig)
  • Trafikkulykker (begrenset)


RISIKOVURDERING

Smeltet metall som fester seg på plagg kan forårsake brannskade. For å minimere denne risikoen definerer EN ISO 11612 D og E designkrav på plagget, slik som lukkede lommer og skjulte metalldeler, ettersom metall leder varme. Heteslag er også en risiko i slike miljøer. For å blokkere strålingsvarmen og øke beskyttelsen anbefaler vi et Tranemo Skinsafe system med 2 eller 3 lag. Luftspalten som er mellom lagene beskytter brukeren fra varmen og energien. Mange av Tranemo plaggene inkludere også noen synbarhets effekter for å unngå trafikkrelaterte ulykker.


Stål og Jern

Ved arbeid med smeltet jern eller stål behøver du klær sertifisert i henhold til EN ISO 11612 E1-E3 der høyeste nivå er E3. Om tekstilen står imot smeltet jern og metallet ikke fester seg på overflaten, klarer som regel tekstilen også smeltet kobber, smeltet fosforbronse og smeltet messing.


Aluminium

Ved arbeid med smeltet aluminium behøver du klær sertifisert i henhold til EN ISO 11612 D1-D3 der høyeste nivå er D3. Om tekstilen klarer smeltet aluminium og metallet ikke fester seg til overflaten klarer som regel tekstilen også smeltet aluminiumsbronse og smeltede mineraler.


Zink

Zink er utfordrene da smeltet zink kleber seg til de fleste tekstiler. Tranemo sin Apex kolleksjon har et ytre lag i aramid som ikke vil gå i oppløsing selv om zink skulle feste seg til tekstilen. For å blokkere strålingsvarmen og øke beskyttelsen har Apex dobbelt lag med tekstil i front av jakken og buksen. Ved arbeid med smeltet zink behøver du klær sertifisert i henhold til EN ISO 11612, produsert i en tekstil med høyere nedbrytningstemperatur enn 420°C (smeltetemperaturen for zink).


Andre metaller

Andre metaller som legeringer har forskjellig smeltetemperaturer, viskositet og produksjonsmetoder som vil påvirke verneklærne på forskjellige måter. Dersom du arbeider med andre typer av smeltet metall, ta gjerne kontakt med Tranemo for hjelp til å finne riktig løsning for din bedrift.