Sikkerhet

Sikkerheten for brukerne er viktig på mange måter og det er avgjørende av verneklærne passer og sitter bra på kroppen. Dette øker sjansen for at verneklærne alltid brukes på den måten de er designet for. Bruk lag-på-lag systemet Tranemo Skinsafe™ som gir en høyere beskyttelse enn summen av hvert plagg uten at det går utover komforten. Nedenfor finnes viktig informasjon som omhandler brukernes sikkerhet.