GRUVEDRIFT

I dag blir gruveindustrien mer og mer automatisert med svært høy grad av sikkerhet. Dette innebærer også nye risikoer ettersom gruvene blir dypere, maskinene er større, produksjonen er økt og trafikken mer omfattende. Mye av arbeidet i dagbruddene og gruvegangene utføres i et svært risikabelt miljø, både under og over bakken. Risikoene er støv, gasser, kjemiske stoffer, fall, begrenset sikt, trafikk, brann og risiko i forbindelse med sprengning og vannlås. Når risiko ikke kan unngås, er det viktig å bruke riktig personlig verneutstyr. Verneklær sertifisert i henhold til EN ISO 20471 bidrar til høy synlighet når du arbeider i nærheten av de store kjøretøyene som brukes i gruvemiljøet. Arbeidet i gruven kan også kreve andre viktige sertifiseringer for verneklær, avhengig av hvilket arbeid som gjøres, for eksempel EN 1149-5, EN ISO 11612 og EN ISO 11611.

RISIKOANALYSE

  • Trafikkulykker (store kjøretøy i gruve og dagbrudd)
  • Åpen flamme og hete
  • Eksplosjonsfare
  • Lysbue (enkelte yrkesgrupper)
  • Sveiseglør (begrenset)

RISIKOVURDERING

Ved arbeid i et gruvemiljø er det behov for klær sertifisert i henhold til EN ISO 20471 for å være synlig for de store kjøretøyene som brukes i dagbruddet og i gruvegangene. Sjåførene av de enorme kjøretøyene har store dødvinkler og derfor kan plagg med høy synbarhet være avgjørende. I ATEX-miljøer der brukeren håndterer sprengelementer eller beveger seg i gruvegangene i nærheten av metan/naturgass, anbefaler Tranemo plagg sertifisert i henhold til EN 1149-5 i kombinasjon med EN ISO 11612. De antistatiske egenskapene i et plagg minimerer risikoen for gnistdannelse (antenningskilde) som kan forårsake en eksplosjon. Hovedvekten av Tranemo sine flammehemmende plagg er EN 1149-5 sertifisert og har antistatiske fibre vevd inn i tekstilen. Om et plagg har metalldetaljer må de være tildekket under bruk i henhold til designkravene i standarden. Tranemo har også et stort utvalg av totalt metallfrie plagg.


I gruvedrift arbeider de fleste med vedlikehold og infrastruktur. For elektrikerne finnes det en risiko for lysbue. Med riktig løsning av verneklær med standarden IEC 61482-2 / EN 61482-2 kan effektene av disse risikoene minimeres. Tranemo anbefaler et Tranemo Skinsafe system med et ytre lag som oppfyller PPE 2 med en Arc Rating (ATPV eller EBT-verdi i henhold til NFPA 70E) over 8 cal/cm². 


Alle våre lysbue godkjente plagg har ATPV verdien opplyst på de flammehemmende etikettene som er festet på utsiden av plaggene. Dette for å gjøre det lett for deg å velge riktig beskyttelse. I den reviderte standarden EN 61482-2 brukes ELIM som Arc Rating verdi. Som ytterligere informasjon kan også ATPV/EBT også angis som henviser til den amerikanske
risikoanalyse standarden NFPA 70E. Alle Tranemo sine nye produkter testes i henhold til EN 61482-2 og merkes med både ELIM og ATPV/EBT verdien. I en overgangsperiode kommer Tranemo til å oppdatere lagerlagte plagg sertifisert i henhold til IEC 61482-2 og kan derfor ha begge merkingene. 


Ved sveising må tekstilen klare EN ISO 11611 eller så bør de vanlige verneklærne kompletteres med sveisetilpasset tilbehør.