Banner-Helmets

LYSBUE GODKJENT HJELMER

» EN 397        » EN 50365         » EN 166       » ASTM F2178 

Hjelmene er sertifisert og testet i henhold til ulike standarder for å gi brukeren mulighet til å velge riktig hjelm med riktig beskyttelse for sitt arbeid.


Tranemo anbefaler:

 • Bruk hjelmen for å komplettere ditt verneutstyr og sørg for at den sitter stabilt på hodet.
 • Når ikke hjelmen brukes bør den oppbevares i riktig temperatur (5°C - 35°C).
 • Bruk ikke hjelmen ved arbeid under spenning om hjelmen eller noe av tilbehøret (visir, hakebånd etc) er skadet eller møkkete.
 • Våt eller fuktig hjelm skal tørkes nøye før bruk
 • Hjelmen har en begrenset levetid og skal kasseres innen utløpsdato. Informasjon om livslengden finnes på hjelmen bakside.EN 397
Standard for industrielle vernehjelmer

Standarden spesifiserer krav på materiale, testmetoder og merkingskrav for industrielle vernehjelmer.


De obligatoriske kravene gjelder hjelmer for allmenn bruk innenfor industrien. Det finnes noen valgfrie kompletterende krav som hjelmprodusenten kan velge å spesifisere. Industrielle vernehjelmer er først og fremst utviklet for å beskytte mot fallende objekter som er en betydelig risiko. Hjelmer sertifisert i henhold til EN 397 må oppfylle de obligatoriske kravene for fallende objekter, gjennomtrenging av spisse objekt, flammehemming og utløsende hakebånd.


EN 50365
Standard for elektrisk isolerende hjelmer for bruk i lavspennings anlegg

Denne valgfrie testen sørger for beskyttelse mot elektrisk sjokk opp til AC 1000V eller DC 1500V. Spenningen som brukes i denne testen er 10 000V. Hjelmer som er godkjent i henhold til EN 50365 skal merkes med triangelens symbol og «Elektriker klasse 0» inni skallet på hjelmen.

Hjelm godkjent i henhold til EN 50365:

 • Beskytter mot elektrisk støt og farlig elektrisk strøm gjennom hodet.
 • Beskytter mot vekselspenning på opptil 1000V (vekselstrøm) eller spenning opp til 1500V (likestrøm)
 • Får ikke inneholde noen ledende deler om hjelmen er isolerende.
 • Får ikke ha lufteventiler som kan gi kontakt med strømførende deler
 • Skal oppfylle kravene i henhold til EN 397.


EN 166
Standard for øyebeskyttelse

Standarden spesifiserer funksjonelle krav på alle typer øyebeskyttelse. Standarden omhandler alle allmenne overveielser som har med øyebeskyttelse som dekning, klassifisering, grunnkrav, spesielle krav og tilleggskrav, testmetoder, merking og informasjon til brukeren.

 

 • Øyebeskyttelse skal være fritt for utstående deler, skarpe kanter eller andre defekter som kan forårsake ubehag eller skader under bruk.
 • Ingen deler av beskyttelsen som er i kontakt med brukeren for være laget av materiale som er kjent for å forårsake hudirritasjoner.
 • Pannebånd må ha minimum 10 mm bredde over alle deler som kan komme i kontakt med bærerens hode. Pannebånd skal være justerbart eller selvjusterende.
 • Pannband ska vara justerbara eller självjusterande.
 • Briller som er godkjent i EN 166 skal være testet i henhold til:
  • EN 167 Optisk test – Dette inkluderer tester for synsfelt, overføring og diffusjon samt brytingsegenskaper.
  • EN 168 Mekanisk test – Robusthet og motstand mot varme, antenning og korrosjon. Det finnes to robusthetstester – «minimal robusthet» og «økt robusthet»
  • EN 170 – Krav på filter mot UV-stråling.


ASTM F2178

ATPV verdi for visir

ASTM F2128 (Open Arc) - Testmetode for å fastslå visirets Arc Rating (ATPV eller EBT).

 

GS-ET-29E (Box test) - Testmetode og sertifisering av ansiktsbeskyttelse

Denne lysbue testen resulterer i godkjent eller ikke godkjent resultat i henhold til følgende innstillinger:

APC 1 - 168kJ (4kA, 400V)
APC 2 - 320kJ (7kA, 400V)
Testmetodene tilsvarer EN 61482-1-2 Box test med er tilpasset for å passe ansiktsbeskyttelse.

Helmets