Den gode bedriften

Tranemo arbeider for å gi et positivt bidrag til lokalsamfunn der vi er representert. Vi har lang tradisjon for en sterk lokal tilstedeværelse og et dypt samfunnsengasjement.


Vi støtter lokale lag og foreninger, både når det gjelder kultur og sport. Dette gjelder ikke bare foreninger våre egne ansatte er en del av, men lokale klubber og lokale idrettsutøvere i vårt nærområde.