Banner-Atex

ATEX - EKSPLOSIVE MILJØER

Arbeider du i et arbeidsmiljø som krever beskyttelse mot at arbeidsklærne skaper gnister som følge av statisk elektrisitet som igjen kan antenne eksplosivt materiale, er det nødvendig med flammehemmende arbeidsklær med elektrostatiske egenskaper. Antistatisk funksjon og riktig design på plagg eliminere risikoen for at gnister oppstår. Antistatiske egenskaper i verneklær er ekstremt viktige når du arbeider med petrokjemi, gass og i andre områder der det er høy eksplosjonsfare.


RISIKOANALYSE

  • Eksplosjonsfare
  • Varme og flammer

RISIKOVURDERING

Ved arbeid i eksplosive miljøer anbefaler Tranemo arbeidsklær som er sertifisert ihht EN 1149-5 i kombinasjon med
EN ISO 11612. Plaggenes antistatiske egenskaper minimerer risikoen for en gnistdannelse som igjen kan forårsake en
eksplosjon. Dette er vesentlig ved arbeid med petrokjemi, gass og innen områder med høy eksplosjonsfare.

 
De alle fleste av våre flammehemmende plagg er sertifisert ihht EN 1149-5. ATEX-miljøer deles opp i ulike soner der ulike nivåer
av risiko forekommer. Antistatiske plagg merket med EN 1149-5 er egnet for bruk i ATEX soner 1, 2, 20, 21 og 22. I miljøer
med et forhøyet oksygennivå eller i sone 0 skal ikke verneklærne brukes uten at et ansvarlig verneombud har godkjent disse.
Dette på bakgrunn av at gjennom bruk og slitasje kan den antistatiske beskyttelsen bli påvirket. Det er også av høyeste viktighet
at verneklærne brukes på korrekt måte i ATEX-miljøer. Antistatiske plagg har antistatiske fibre i tekstilen i tillegg til at alle
metalldeler er skjulte ihht designkravene i standarden. Kolleksjonen Tera TX med forhøyet synbarhet er spesialtilpasset
ATEX-miljøer.


Atex soner for gass, fukt og damp
Sone 0Miljø der blanding av luft og brannfarlig gass, fukt eller damp oppstår ofte og er vedvarende over lang tid.
Sone 1Miljø der blanding av luft og brannfarlig gass, fukt eller damp trolig oppstår under normale forhold.
Sone 2 Miljø der blanding av luft og brannfarlig gass, fukt eller damp kan oppstå under normale forhold men forsvinner raskt.

Atex soner for støv
Sone 20Miljøer der eksplosive støvskyer forekommer ofte og under lengre perioder.
Sone 21Miljøer der eksplosive støvskyer kan forekomme under normale forhold.
Sone 22 Miljø der eksplosive støvskyer trolig ikke forekommer men om de gjør så forsvinner de raskt.