TRANEMO GRAFISK PROFIL

Det visuelle utrykket til et varemerke er en av de viktigste metodende for kommunikasjon med allmenheten og mot spesifikke målgrupper. Med dette i tankene er det viktig å være konsekvent ved all type markedsføring og kommunikasjon, ettersom dette bidrar til å sikre gjennkjenning av varemerket både på kort og lang sikt.

TRANEMO VISUAL GUIDELINE 2.0

>> Laste ned Tranemo sin grafiske profil

TRANEMO LOGOTYPE

Tranemo logotype

Laste ned sort Tranemo logo

>> PDF-format

>> JPG-format

>> PNG-format

Laste ned hvit Tranemo logo

>> PDF-format

>> PNG-format

 

Image