TRANEMO GRAFISK PROFIL

Det visuelle utrykket til et varemerke er en av de viktigste metodende for kommunikasjon med allmenheten og mot spesifikke målgrupper. Med dette i tankene er det viktig å være konsekvent ved all type markedsføring og kommunikasjon, ettersom dette bidrar til å sikre gjennkjenning av varemerket både på kort og lang sikt.


TRANEMO VISUAL GUIDELINE 2.0

»  Laste ned Tranemo sin grafiske profilTRANEMO LOGOTYPE

Tranemo logotype

Ladda ner svart Tranemo-logotype

»  PDF

»  JPG

»  PNG

Ladda ner vit Tranemo-logotype

»  PDF

»  PNGVisual guideline