KJEMIKALIER

Symbol EN 13034

EN 13034 Type PB [6]
Verneklær mot flytende kjemikalier

Denne standarden spesifiserer verneklær som brukes der det er risiko for eksponering mot lett spray, flytende aerosoler eller sprut med lavt trykk og lavt volum der en fullstendig barriere mot væskegjennomtrengning (på et molekylært nivå) ikke er påkrevd.


I henhold til standarden EN 13034 kan følgende kjemikaliegrupper/kjemikalier testes og det høyeste nivået er 3:

KjemikaliegruppeKjemikalier
SyreH2SO4  30% (svovelsyre)
BaserNaOH 10% (natriumhydroksid, også kalt lut og kaustisk soda)
Aromatisk hydrokarbonO-xylen
AlkoholButanol


For å klare testen og kunne bruke EN 13034-symbolet i CE-merkingen må minst en kjemikalie oppnå nivå 3 på egenskapen for å støte bort kjemikalie på tekstilen. I tillegg må minst en kjemikalie oppnå klasse 2 på kjemikaliets egenskap for å penetrere tekstilen. Plaggets design er også en parameter i CE-merkingen av plagg som beskytter mot kjemikalier.

  

Testresultat for materialet (klasse)Cantex WeldCantex StretchCantex
Pro 260
Cantex 2.0Cantex 240IRAramidAramid HVTera TXOutback HWOutback 250Mega TX 230IRAra TXWindtech FR550Windtech FR340Apex
Materialets evne til å frastøte kjemikalier
Syre
H2SO4(30%)333333333233333
BaserNaOH (10%)333333333333333
Aromatisk hydrokarbonO-xylen0000-03031120-2
AlkoholButanol0030-03133303-2
Materialets evne til å motstå gjennomtrenging av kjemikalier
SyreH2SO4(30%)333332333233333
BaserNaOH (10%)333333333333333
Aromatisk hydrokarbonO-xylen0000-0202-313-3
AlkoholButanol0030-03032303-3

”-” Kjemikaliegruppe/kjemikalie ikke testet.

”0” Kjemikaliegruppe/kjemikalie klarer ikke testen.


Ved valg av plagg som beskytter mot kjemikalier (EN 13034) er det viktig å kontrollere hvilken kjemikaliegruppe/kjemikalie som er relevant for ditt arbeidsmiljø og at den aktuelle kjemikalien er testet på det aktuelle plagget. Normalt er ikke alle fire kjemikaliegruppene relevante i forhold til risikoanalysen. Om du arbeider med andre kjemikalier eller andre konsentrasjoner av ovenstående kjemikalier, ta kontakt med oss for å finne den beste løsningen med plagg/tekstil ihht din risikovurdering. For å oppnå EN 13034 på Tranemo sitt sortiment, bruker Tranemo en behandling som oppfyller kravene i forhold til bruk av fluor kjemikalier i Norge og i kravene i EU REACH. Legg merke til at FC-finnish som brukes for en EN 13034 sertifisering må aktiviseres gjennom å varme opp plagget etter hver vask. Verneklærne må impregneres på nytt etter behov. Industrielle vaskerier har prosesser for å gjøre dette på en riktig måte.


Cantex Weld Stretch er Tranemo sin første kolleksjon med fluorkarbonfri finnish (CO) som oppfyller kravene i henhold til EN 13034. En fluorkarbonfri finnish inneholder ingen fluoratomer i molekylkjeden som gjør den vennligere mot miljøet. Fluorkarboner har lenge vært en omdiskutert og er ikke ønsket ut i fra et miljøperspektiv ettersom de er ekstremt vanskelige for naturen å brryte ned. De fluorkarbonfrie tekstilene oppfyller kravene i henhold til EN 13034 for syrer og baser med utmerkede resultater og gir en avvisende beskyttelse mot vann og vannbasert smuss. Bakgrunnen til at fluorkarboner fortsatt brukes er de utmerkede egenskapene de har i forhold til å motstå olje og oljebaserte kjemikalier og ettersom enkelte bransjer krever verneklær med olje avvisende egenskaper er det pr i dag umulig å fase ut fluorkarboner helt. I de tilfellene der olje avvisende egenskaper ikke er avgjørende ser Tranemo en positiv utvikling av fluorkarbonfrie finnisher som er vennligere mot miljøet.


Det er viktig at verneklærne holdes rene og vaskes regelmessig for å unngå at smuss som fester seg i tekstilen utgjør en ytterligere sikkerhetsrisiko. Etter vask av verneklær sertifisert i henhold til EN 13034 (med eller uten fluorkarbon finnish) behøver plaggene reaktiveres gjennom oppvarming for å opprettholde de beskyttende egenskapene i henhold til denne standarden. Ved behov kan verneklærne også har behov for å impregneres på nytt. Tranemo anbefaler impregnering på industrielle vaskerier med profesjonelle prosesser for en korrekt behandling. For plagg som har fluorkarbonfri finnish anbefaler Tranemo at også at etter impregneringenen er fluorkarbonfri.


Tranemo tester fortløpende tekstilenes vannavvisning i henhold til ISO 4920 (spray test) og oljeavvisning i henhold til ISO 14419 for å sikre at tekstilene har korrekt behandling.

Image