KJEMIKALIER

Symbol EN 13034

EN 13034 Type PB [6]
Verneklær mot flytende kjemikalier

Denne standarden spesifiserer verneklær som brukes der det er risiko for eksponering mot lett spray, flytende aerosoler eller sprut med lavt trykk og lavt volum der en fullstendig barriere mot væskegjennomtrengning (på et molekylært nivå) ikke er påkrevd. 


I henhold til standarden EN 13034 kan følgende kjemikaliegrupper/kjemikalier testes:

KjemikaliegruppeKjemikalie
Syre H2SO4  30% (Svovelsyre)
BaserNaOH 10% (Natriumhydroksid, også kalt lut og kaustisk soda)
Aromatisk hydrokarbon O-xylene
AlkoholButanol

 

EN 13034 dekker fire forskjellige grupper av kjemikalier og det høyeste nivået er 3. For å klare testen og kunne bruke EN 13034-symbolet i CE-merkingen må minst en kjemikalie oppnå nivå 3 på egenskapen for å støte bort kjemikalie på tekstilen. I tillegg må minst en kjemikalie oppnå klasse 2 på kjemikaliets egenskap for å penetrere tekstilen. Plaggets design er også en parameter i CE-merkingen av plagg som beskytter mot kjemikalier.

 

Ved valg av plagg som beskytter mot kjemikalier (EN 13034) er det viktig å kontrollere hvilken kjemikaliegruppe/kjemikalie som er relevant for ditt arbeidsmiljø og at den aktuelle kjemikalien er testet på det aktuelle plagget. Normalt er ikke alle fire kjemikaliegruppene relevante i forhold til risikoanalysen. Om du arbeider med andre kjemikalier eller andre konsentrasjoner av ovenstående kjemikalier, ta kontakt med oss for å finne den beste løsningen med plagg/tekstil ihht din risikovurdering.

 

Legg merke til at FC-finnish som brukes for en EN 13034 sertifisering må aktiviseres gjennom å varme opp plagget etter hver vask. Verneklærne må impregneres på nytt etter behov. Industrielle vaskerier har prosesser for å gjøre dette på en riktig måte.

 

Tranemo tester fortløpende tekstilenes vannavvisning i henhold til ISO 4920 (spray test) og oljeavvisning i henhold til ISO 14419 for å sikre at tekstilene har korrekt behandling. For å oppnå EN 13034 på Tranemo sitt sortiment, bruker Tranemo en behandling som oppfyller kravene i forhold til bruk av fluor kjemikalier i Norge og i kravene i EU REACH.

 

Testresultat for materialet (klasse)Cantex 2.0Cantex 240IRAramidAramid HVTera TXOutback HWOutback 250Mega TX 230IRAra TXWindtech FR340Apex
Materialets egenskap til å støte bort kjemikaliegruppe / kjemikalierSyreH2SO4(30%)33333323333
BaserNa OH (10%)33333333333
Aromatisk
hydrokarbon
O-xylene0-0303112-2
AlkoholButanol0-0313330-2
Kjemikaliegruppe / Kjemikaliers egenskap til å trenge igjennom materialer.SyreH2SO4(30%)33233323333
BaserNa OH (10%)33333333333
Aromatisk
hydrokarbon
O-xylene0-0202-31-3
AlkoholButanol0-0303230-3

 

”-” Kjemikaliegruppe/kjemikalie ikke testet

”0” Kjemikaliegruppe/kjemikalie klarer ikke testen

Image