Banner-Glovestandards

STANDARDER VERNEHANSKER

» EN 407        » ASTMF2375         » EN 388       » EN 420 / EN ISO 21420         » ANSI CUT

Vernehansker er sertifisert og testet i henhold til forskjellige standarder som skal veilede brukeren med informasjon slik at det blir brukt hansker med korrekt beskyttelse til de forskjellige arbeidsmiljøene.

 

Bruk vernehansker med beskyttelse mot flamme og lysbue på korrekt måte

Ved arbeid i miljøer slik som energiverk, ved arbeid med elektrisk infrastruktur, på jernbanen og i prosessindustri vil det være en risiko for at en plutselig lysbue kan oppstå.

 

En lysbue skaper en voldsom strålingsvarme som kan brenne huden. Den glovarme luften fra en lysbue kan bli opp mot 10 000°C, som utgjør en vesentlig risiko for en alvorlig brannskade. Den intense varmen kan antenne hansken, så det er viktig å bruke en hanske som ikke antenner eller smelter. Hendene er en av de mest utsatte kroppsdeler ved arbeid med elektrisitet/spenning.

Bruk vernehansker! Hendene er de mest utsatte områdene på kroppen.

  • Bruk tørre vernehansker! Fukt eller våte hansker kan forårsake damp som vil redusere beskyttelsen vesentlig.
  • Nedslitte hansker gir en begrenset beskyttelse.
  • Bruk rene vernehansker! Hanskene er flammehemmende, men olje eller skitt vil kunne brenne på hansken.
  • Det anbefales å ta med et ekstra par med vernehansker dersom et av parene skulle bli våte eller skitten under arbeid.
  • Bruk korrekt størrelse! Vernehansker som sitter bra, vil redusere risikoen for at hanskene hekter seg.
  • La annet vernetøy overlappe vernehanskene ved håndleddene.

EN 407

EN 407
Vernehansker mot termiske risikoer (og/eller åpen flamme)

Denne standarden brukes for vernehansker som beskytter hendende mot hete og/eller åpen flamme: kontaktvarme, konvektiv hete, strålingsvarme, mindre sprut eller større mengder av smeltet metall.

 

Hver test mot en spesifikk risiko gir et resultat som er delt inn i forskjellige nivåer og symbolet for standarden er et supplement med kategorier nedenfor.

  

KodeKategori
A

Oppførsel ved åpen flamme

Hvor brennbar er vernehansken, smelter materialet, hvor raskt dør flammen ut? Mål tiden det tar for en åpen flamme og glød til å slukke etter at energikilden er fjernet. Nivå 1-4 (nivå 3 og 4 er klassifisert som flammehemmende)
BKontaktvarmeVernehansken bør isolere mot kontaktvarme og må ikke smelte. Testen måler ved å eksponere hansken mot et varmt objekt med begrenset oppvarming av hånden i løpet av 15 sekunder. Nivå 1-4 (nivå 1=100°C, nivå 2=250°C, nivå 3=350°C, nivå 4=500°C)
CKonvektiv heteVernehansken bør isolere mot konvektiv hete og forhindre at varm luft eller damp trenger igjennom. Testen måler tiden det tar før skadelig luft/damp trenger igjennom. Nivå 1-4 (4 er høyeste nivå)
DStrålingsvarmeVernehansken kan reflektere eller absorbere strålevarme og huden skal være beskyttet mot dette. Testen er kalkulert ved 20 kW/M2. Nivå 1-4 (4 er høyeste nivå)
EBeskyttelse mot begrenset eksponering av smeltet metallTest med små mengder av smeltet metall. Nivå 1-4 (4 er høyeste nivå)
FBeskyttelse mot en større mengde av smeltet metallTest med større mengder av smeltet metall. Nivå 1-4 (4 er høyeste nivå)

 

ASTM F2675

ATPV-verdi for vernehansker

Vernehansker testet i henhold til ASTM F2675, for å fastsette hanskenes Arc Rating (ATPV eller EBT).

EN 61482-1-2, Box test

Denne lysbue testen gir et godkjent eller ikke godkjent resultat for disse to nivåene:


APC 1 - 168kJ (4kA, 400V)
APC 2 - 320kJ (7kA, 400V)
Testen er modifisert for vernehansker, ettersom hansker ikke er inkludert i standarden eller i testmetoden.

 

EN 388

EN 388
Vernehansker mot mekaniske risikoer

Denne standard definerer mekaniske risikoer og relevante tester av vernehansker. Hanskene testes for slitestyrke, kuttbestadighet, rivestyrke, punkteringsmotstand og slagmotstand. EN 388 resultat i verdiene A-F.
Hver test mot en spesifikk risiko gir et resultat som er delt inn i forskjellige nivåer og symbolet for standarden er et supplement med kategorier nedenfor.

 

KodeKategori
ASlite motstand1-4 (4 er høyeste nivå)
B Skjæremotstand (coup test), valgfri eldre standard1-5 (5 er høyeste nivå) X indikerer at testen ikke er gjennomført
CRivemotstand1-4 (4 er høyeste nivå)
DPunkteringsmotstand1-4 (4 er høyeste nivå)
ESkjæremotstand ISO 13997A-F (F er høyeste nivå) A=2N, B=5N, C=10N, D=15N, E=22N, F=30N
FSlag beskyttelseIndikert kun om test er gjennomført. P= nådd

 

 

EN 420 / EN ISO 21420
Vernehansker – Generelle krav og testmetoder

Denne standarden definerer generelle krav og relevante testmetoder på vernehanskenes design- og konstruksjon i tillegg til hanskematerialets vannavvisende egenskaper, beskyttelse og komfort og ikke minst merking og informasjon fra produsent.

 

ANSI CUT

ANSI CUT
Amerikansk standard for kuttbestandighet

Som et komplement til den europeiske standard bruker Eureka ANSI-test for fastsettelse av kuttbestandighet. Dette for å kunne bruke et større resultatfelt, A1-A9. Resultatet angis i Newton. Testmetodene er lignende de i EN 388.

Protective Gloves