SYMBOLER

Alle Tranemo sine verneplagg følger PPE-Forordningen (EU) 2016/425 og de nyeste europeiske (EN) standardene for verneklær som omfattes av forordningen.

CE-symbol

CE-merking av verneklær

Alle verneklær fra Tranemo er CE-merket. CE-merkingen viser at et godkjent organ har typekontrollert disse plaggene ifølge PPE-forordningen (EU) 2016/425. Symbolene finnes igjen på CE-etikettene som er montert innvendig i plaggene. CE-etiketten viser også hvilke standarder og klasser plagget er godkjent for.

Informationssymbol

Informasjonssymbol

Når du ser dette symbolet på CE-etiketten på innsiden av ditt verneplagg, betyr det at en instruksjonsbok følger med ditt Tranemo plagg. Det innebærer også at mer av informasjonen må leses før du begynner å bruke verneplagget for å sørge for at du bruker det på riktig måte for å oppnå sikkerhet på arbeidsplassen.Skinsafesymbol

Tranemo Skinsafe

Tranemo Skinsafe-symbolet vises på plagg som kan kombineres i ett Skinsafe-system og anbefales av Tranemo.

Les mer om Tranemo Skinsafe.Symboler

Les mer om standardene bak hvert symbol.

Symbol EN ISO 11612 Symbol IEC 61482-2 Symbol EN 1149-5 Symbol EN ISO 11611 Symbol EN 13034 Symbol EN ISO 14116 Symbol EN ISO 20471 Symbol RIS-3279-TOM Symbol EN 13758-2 Symbol EN 342 Symbol EN 343
CE-etiketten er alltid inne i et sertifisert plagg.
CE-Etikett
Instruksjonsboken følger alltid med ett sertifisert plagg.
Instruksjonsbok