JERNBANE

Arbeid på jernbanen og tilsvarende miljøer er underlagt strenge sikkerhetsforskrifter på grunn av et arbeidsmiljø med mange risikoer. Enten du er sportekniker eller elektriker, signalmontør eller sporsveiser, må du bruke riktig personlig verneutstyr i henhold til gjeldende risikoanalyser og HMS-instruksjoner. Det er viktig å være synlig ved arbeid på jernbanen ettersom risikoen for påkjørsel er stor. For å oppnå best beskyttelse på arbeidsplassen er det nødvendig med flammehemmende og lysbuesertifiserte verneklær med høy synlighet i henhold til standardene EN ISO 11612, IEC 61482-2 og EN ISO 20471.

RISIKOANALYSE

 • Tog påkjørsel
 • Lysbue
  • Sprut av smeltet metall
  • Strålingsvarme
  • Konveksjonsvarme
  • Elektrisk støt
  • Trykkbølger
  • Kraftig støy
  • Optisk stråling
  • Giftig gass
 • Flamme og varme
 • Sveiseglør (begrenset)
   

RISIKOVURDERING

For å synes bedre ved arbeid på toglinjene har du behov for verneklær sertifisert ihht EN ISO 20471, i kombinasjon med EN ISO 11612 og IEC 61482-2 / EN 61482-2 grunnet risikoen for en lysbue. En lysbue består av flere ulike risikoer som påvirker verneklærne på ulike måter. Med riktig løsning kan plaggene være med på å minimere effektene av disse risikoene. Tranemo anbefaler å bruke et Tranemo Skinsafe™system der det ytre laget har PPE 2 med Arc Rating (ATPV eller EBT-verdi i henhold til NFPA 70E) over 8 cal/cm². Alle våre lysbue sertifiserte plagg har en en Arc Rating-verdi oppgitt på utsiden av plagget for å gjøre det enkelt å velge riktig beskyttelse. Fremover vil vi også inkludere ELIM-verdien. Ved arbeid på toglinjene kreves det at du har komfortable og funksjonelle verneklær som er tilpasset de risikoer som du kan bli utsatt for under en arbeidsdag. Om du jobber med sveising behøver du verneklær sertifisert ihht EN ISO 11611 eller tilbehør som kompletterer dine vanlige verneklær. Ved arbeid på toglinjene i Storbritannia er det i tillegg krav til den nasjonale standarden RIS-3279-TOM som defininerer den
fluoriserende orange fargen og designet på Edgeplaggene, i henhold til denne standarden må plagget være minst sertifisert i henhold til EN ISO 20471 class 2.