STATISK ELEKTRISITET

Symbol EN 1149-5

EN 1149-5 
Verneklær med elektrostatiske egenskaper

Denne standarden spesifiserer verneklær som brukes i eksplosive miljøer, dvs. ATEX-miljø der det er risiko for at plaggene lager gnister som kan antenne eksplosive stoffer. 


For å kunne CE-merke plagg med dette symbolet, testes tekstilens antistatiske funksjon ifølge EN 1149-1 (overflatemotstand) eller EN 1149-3 (ladningsnedbrytning). Plaggets design er også en parameter i CE-merkingen for antistatiske/ATEX-plagg.

 

Med antistatiske egenskaper og riktig design elimineres risikoen for en gnistdannelse. ATEX-miljøer deles opp i ulike soner der ulike nivåer av risiko forekommer. Antistatiske plagg merket med EN 1149-5 er egnet for bruk i ATEX soner 1, 2, 20, 21 og 22. I miljøer med et forhøyet oksygennivå eller i sone 0 skal ikke verneklærne brukes uten at et ansvarlig verneombud har godkjent disse. Dette grunnet bruk og slitasje kan påvirke de antistatiske egenskapene. Det er også viktig at verneklærne brukes på korrekt måte i ATEX-miljøer.

 

Atex soner for gass, fukt og damp
Sone 0Miljø der blanding av luft og brannfarlig gass, fukt eller damp oppstår ofte og er vedvarende over lang tid.
Sone 1Miljø der blanding av luft og brannfarlig gass, fukt eller damp trolig oppstår under normale forhold.
Sone 2 Miljø der blanding av luft og brannfarlig gass, fukt eller damp kan oppstå under normale forhold men forsvinner raskt.

 

Atex soner for støv
Sone 20Miljøer der eksplosive støvskyer forekommer ofte og under lengre perioder.
Sone 21Miljøer der eksplosive støvskyer kan forekomme under normale forhold.
Sone 22 Miljø der eksplosive støvskyer trolig ikke forekommer men om de gjør så forsvinner de raskt.
Image