Strålingsvarme EN ISO 11612 (C)

Ved å benytte et lag-på-lag system designet for å beskytte brukerens hud øker beskyttelsen mot et flertall av risikoene ved åpen flamme og/eller hete som blant annet strålingsvarme.

Tekstilene testes i henhold til EN ISO 11612 og kodebokstav C måler egenskapene for å blokkere strålingsvarme. Testene gir to verdier; tiden det tar innen du kjenner varmen gjennom tekstilen
(fornemmelsestid RHTI12), det vil si en temperaturøkning på 12°C samt tiden det tar for temperaturen på huden til å øke med 24°C (strålingsvarmeindeks RHTI24). Reaksjonstiden er tiden brukeren har på seg å reagere og flytte seg fra varmekilden for å unngå en brannskade.

Testresultat C1, gir en strålingsvarmeindeks (RHTI24 – Radiant Heat Transfer Index) på 7-20 sekunder. For å nå C2 behøver du 2 eller 3 lag plagg som øker reaksjonstiden til 20-50 sekunder, det vil si det øker beskyttelsen mot strålingsvarme fra ovnen. 

Tranemo Skinsafe Strålingsvärme

Tid (s)2-lagssystem
Magma HV
Merino RX
 2-lagssystem
Outback HW
Cantex JX 
2-lagssystem
Cantex 2.0
Cantex JX
 1 lag
Magma HV
1 lag
Outback HW
1 lag
Cantex 2.0
Klasse C2C2C2C1C1C1
RHTI1215,016,115,59,99,87,8
RHTI2425,828,326,617,217,914,2