Banner-Sustainability-Cirtechtex-1800x400px

LIFE CIRTECHTEX-PROSJEKTET

Tranemo Workwear er en av deltakerne i EU-prosjektet - Implementation of circular economy processes to reduce textile waste in the manufacturing of personal protective equipment - LIFE22-ENV-ES-LIFE-CIRTECHTE

 

Ambisjonen til CIRTECHTEX-prosjektet er å bruke en sirkulær økonomi til å drastisk redusere genereringen av avfall fra tekniske tekstiler og resirkulere det til høykvalitets PPE-metervare. Målet med prosjektet er å resirkulere tekstilavfall og deretter bruke minst 20% resirkulerte pre- og post-forbrukermaterialer i minst 80% av PPE-produktene som produseres.

 

Prosjekt

Tekniske tekstiler er avgjørende for å holde arbeidstakere trygge i høyrisikoindustrier som støperier, petrokjemi, kraftproduksjon og sveising. Disse bransjene trenger klær med et høyt beskyttelsesnivå som kan forhindre brannskader og andre personskader (termisk, elektrisk eller kjemisk). Tekstilene til dette personlige verneutstyret (PPE) må oppfylle strenge standarder for å effektivt beskytte arbeidstakere.

 

Under produksjonen av de ulike PPE-tekstilene langs tekstilverdikjeden skapes flere materialavfall. Dette avfallet er svært verdifullt fordi det er laget av høyytelsesmaterialer, som er forskjellige fra råvarer som brukes i mote. Mens klær på nasjonalt nivå har egne resirkuleringsprogrammer (f.eks. Den europeiske handlingsplanen for klær) og regler (f.eks. obligatorisk separat innsamling av tekstiler innen 2025), er disse fraværende i sektoren for tekniske tekstiler til industrielle applikasjoner.

 

Prosjektet vil adressere sirkulær økonomi i sitt spesifikke tilfelle i den tekniske tekstilsektoren for PPE, hvor det ennå ikke finnes lignende løsninger. Prosjektets ambisjon er å omfavne den sirkulære økonomien for å drastisk redusere avfallsgenereringen av tekniske tekstiler og resirkulere dem til høykvalitets PPE-metervare. Konsortiet ser for seg et skiftende paradigme mot bærekraft og forplikter seg til en miljøvennlig visjon i avanserte markedssegmenter.

 

Målet med prosjektet er å resirkulere tekstilavfall fra verdikjeden og bruke minst 20 % resirkulert materiale i minst 80 % av det produserte PPE-utstyret. Disse verdiene vil bli oppnådd ved hjelp av en metode for avfallsinnsamling (pre-forbruker og post-forbruker) og resirkulering.

 

Selskaper i prosjektet

 

Tidsperiode

June 2023 - June 2026

 

For mer informasjon

Marina Texstile og Cirtechtex prosjekt 

 

 

 

 

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA).

Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.