Bærekraftrapport

Vår ambisjon er å skape et bærekraftig varemerke og en forretningsmodell som er bærekraftig for både samfunnet og miljøet. Siden etableringen i 1934 har et tydelig fokus på bærekraft vært en av de største drivkreftene. I dag er bærekraft en integrert del av alt vi gjør på Tranemo.I bærekraftrapporten oppsummerer vi vårt bærekraftarbeid for foregående periode og informerer om alle aspekt av vårt arbeid. Åpenhet rundt vårt bærekraftarbeid er svært viktig for oss for å bidra til en bærekraftig utvikling.Nedenfor finner du vår siste rapport i PDF-format.TRANEMO SUSTAINABILITY REPORT 2019/2020