VARME OG FLAMMER

Symbol EN ISO 11612

EN ISO 11612
Verneklær som beskytter mot varme og flammer 

Denne standarden spesifiserer verneplagg når du arbeider et sted hvor det er risiko for at plaggene kommer i kontakt med varme og flammer og er grunnbeskyttelsen for alle Tranemo sine flammehemmende plagg. For en komplett beskyttelse av kroppen, skal verneklærne dekke nakke, overkropp, armer og ben i et plagg, en kjeledress eller en bukse + jakke løsning der begge plagg har samme beskyttelsesnivå. Standarden er inndelt i forskjellige kategorier, der bokstavkodene viser hvilke krav for varme og flammer plagget tilfredsstiller. Minst to kategorier må testes for å at plaggene skal kunne CE-merkes. Bokstavkode A1 og/eller A2 er obligatorisk, og resultatet er angitt på CE-etiketten sammen med dette symbolet. Bokstavkodene er klassifiseringer på forskjellige nivåer, der det høyeste tallet er det høyest testede nivået. Plaggets design er også en parameter i CE-merkingen for plagg mot varme og flammer. Flammehemmende plagg sertifisert i henhold til EN ISO 11612 D og E er alltid kategori III-plagg i henhold til PPE-forordningen.

Kodebokstav B måler tekstilens egenskap til å blokkere konvektiv hete, mens kodebokstav C måler egenskapen for å blokkere strålingsvarme. Når tekstilen testes for konveksjonsvarme, åpen flamme (B) og strålingsvarme (C) får du to verdier. Den første verdien er den tid det tar for hudtemperaturen under tekstilen å øke med 12°C (hudtemperaturen er på omtrent 47-49°C) som er da du kjenner varmen. Den andre verdien er den tid det tar for hudtemperaturen å øke opp til 24°C (hudtemperaturen er på omtrent 59-61°C) som er når du risikerer andregrads forbrenning. Tiden for temperaturøkningen mellom 12°C og 24°C er tiden du har på deg for å reagere og fjerne deg fra varmekilden. Tranemo anbefaler normalt nivå B1 ettersom denne lar brukeren reagere i tide for å flytte seg bort fra varmekilden. Innen metallurgi må en beskytte seg mot strålingsvarme for å unngå heteslag. Testresultatet C1 gir en reaksjonstid på 7-20 sekunder. For å nå C2 behøver du 2 eller 3 lag med plagg, noe som øker reaksjonstiden til 20-50 sekunder, det vil si det øker beskyttelsen mot strålingsvarmen fra ovnen. 

Hvis tekstilen kan håndtere smeltet aluminium, vil den normalt være godkjent mot smeltet aluminiumbronse og smeltede mineraler. Hvis tekstilen kan håndtere smeltet jern, vil den normalt være godkjent mot smeltet kobber, smeltet fosforbronse og smeltet messing. Hvis du arbeider med andre smeltede metaller eller legeringer enn aluminium (D) eller jern (E), kan du ta kontakt, så vil vi hjelpe deg med å finne de rette tekstilløsningen for din risikovurdering. Tranemo har i samarbeid med forskjellige kunder gjennomført omfattende tekstiltester og på bakgrunn av disse utviklet Magma, Cantex og vår nye tekstil Apex.

KodebokstavBeskrivelse
A1, A2Krav om begrenset flammespredning; A1: Overflateantenning A2: Kantantenning.
B (1-3)Beskyttelse mot konveksjonsvarme og åpen flamme
C (1-4)Beskyttelse mot strålingsvarme
D (1-3)Beskyttelse mot smeltet aluminium
E (1-3)Beskyttelse mot smeltet jern
F (1-3)Beskyttelse mot kontaktvarme

  

Den amerikanske standarden for beskyttelse mot varme og flammer heter NFPA 2112 og er mer fokusert på eksplosjonsartet flamme og offshore, enn på tung landbasert industri som den europeiske standarden er. Den europeiske standarden inkluderer også test mot smeltede metaller. Den største forskjellen på den amerikanske standarden er testen vedrørende forkullingslengden (vertikal test ASTM D64B) som er gjennomført etter 100 vask og testen vedrørende eksplosjonsartet flamme (dukketest ASTM F1930). Den europeiske standarden har en valgfri dukketest (ISO 13506) som kan brukes om det ønskes en komplett plaggtest mot en eksplosjonsartet flamme. EN ISO 11612 er en internasjonal standard som også er godkjent i USA der testene utføres etter 5 vask i henhold til standarden.

  

Symbol EN ISO 14116

EN ISO 14116
Begrenset flammehemming

Denne standarden brukes ofte for klær og tilbehør der det er lavere krav til de flammehemmende egenskapene slik som Hi-Vis releksvester, regntøy, knebeskyttelse og sokker.

Standarden er inndelt i tre klasser, der indeks 3 er det høyeste nivået. Plagg med indeks 3 skal brukes i kombinasjon med tekstiler ifølge EN ISO 11612. (Plagg med indeks 1 skal ikke brukes nærmest huden.) Denne standarden har ikke noe eget symbol/piktogram. Vi har valgt å bruke en flamme som symbol for å indikere at dette er flammehemmende plagg.

   

  

LOI - Limited Oxygen Index

LOI angir minimum konsentrasjon av oksygen, uttrykt som en prosentandel, som gjør det mulig at en tekstil kan brenne. Den angir plaggets beskyttelse mot relativ antennelighet og skal være over 25% om den skal kunne betraktes som flammehemmende.

Vi tester LOI-verdien for våre tekstiler og angir den på den utvendige etiketten på flammehemmende verneklær. LOI-verdien er en måte å indikere nivået for flammehemmende beskyttelse som et plagg gir, og gjør det enklere for brukeren å sammenligne og velge riktig beskyttelsesnivå. LOI er avhenging av de flammehemmende fibrene / fiberkombinasjonene og vekten på tekstilen. Tranemo utfører forløpende flammehemmende tester på hvert nytt parti av tekstil for produksjon for å forsikre seg om at den tilfredstiller den høye beskyttelsen som kreves. Eksempel på LOI verdi: Vanlig bomull 18%, Polyester/Nylon 20-22%, Ull 25% og kjemisk behandlet flammehemmende bomull 28%.Tranemo tekstilerLOI
811Tera TX29,8%
812Cantex Pro 26029,8%
821Edge HVO27,5%
822Edge 350 IR29,5%
830 / 832Apex28,0%
845Aramid31,2%
846Ara TX30,1%
850Denim Stretch 1.029,4%
863Outback Heavy Welding28,9%
873Magma25,9%
882 / 883Cantex 2.032,3%
884Cantex Stretch29,5%
885Cantex Weld29,0%
901 / 904Merino RX27,7%
902Merino BX28,5%
903Merino TX28,7%
920Cantex JX33,0%
942Mega TX 23526,7%
943Mega TX 260IR25,5%
955Windtech FR 55029,5%
Image