Banner-Petrochemical

Kemi och Petrokemi

KJEMI & PETROKJEMI

 

Arbeid innenfor kjemi/petrokjemi krever ofte verneklær som er sertifisert i henhold til EN 13034, EN 1149-5 og EN ISO 11612. Samtidig er det viktig å sjekke hvilke kjemikalier som brukes slik at den aktuelle kjemiske/kjemiske gruppen testes på verneklærne som er valgt.


RISIKOANALYSE

  • Eksplosjonsrisiko / ATEX-miljø
  • Varme og flammer
  • Sprut av kjemikalier
  • Lysbue (industrielektrikere)
  • Trafikkulykker (begrenset)

RISIKOVURDERING

Ved arbeid innen petrokjemisk industi anbefaler Tranemo plagg sertifisert i henhold til EN 13034, EN 1149-5 og EN ISO 11612. De antistatiske egenskapene i plagget minimerer risikoen for en gnistdannelse (kilde til antenning) som igjen kan forårsake en eksplosjon og er svært viktig.

De fleste av Tranemo sine tekstiler er sertifisert i henhold til EN 13034 og har en forberedelse som beskytter mot kjemikalier i sprayform. Plagg med egnet og godkjent design får merkes med CE-symbolene. De fleste av Tranemo sine tekstiler som er godkjente i henhold til EN 13034 har en behandling som beskytter mot kjemikalier. Det er viktig å velge riktig tekstil som beskytter mot det kjemikaliet som brukes i bedriften.

Disse plaggene har behov for industriell vask der plaggene også blir impregnert på nytt i etterkant av vaskingen for å beholde EN 13034 godkjenningen. Ved risiko for en lysbue vil du trenge plagg som også er sertifisert i henhold til IEC 61482-2. Ved risiko for trafikkrelatert ulykke skal klær også være sertifisert i henhold til EN ISO 20471.