GENERELLE KRAV

Hovedgrunnen for å bruke flammehemmende klær er å sikre seg mot at klærne tar fyr og/eller begrense spredning av flammene slik at man får tid til å reagere og komme seg i sikkerhet ved en ulykke. Det finnes forskjellige sertifiseringer og symboler for forskjellige typer risiko. Tranemo vil gjerne sørge for at du velger den riktige kombinasjonen i forhold til risikovurderingen.

 

Alle Tranemo sine verneplagg følger PPE-Forordningen (EU) 2016/425 og de nyeste europeiske (EN) standardene for verneklær som omfattes av forordningen. Alle plaggsertifikat med Declaration of Conformity finnes tilgjengelig på vår hjemmeside. Sertifikat i henhold til det gamle PPE-Direktivet gjelder til utløpsdato og er komplementert med Declaration of Conformity i henhold til den nye PPE-Forordningen. Tranemo kommer løpende til å oppdatere sertifiserte plagg i henhold til PPE-Forordningen.

PPE-Forordningen (EU) 2016/425

Alle arbeidsgivere er ansvarlig for å utføre en risikoanalyse i henhold til kravene fra Arbeidstilsynet.

  • Hva kan gå galt?
  • Hva kan vi gjøre for å forhindre dette?
  • Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

 
Risikovurderingen skal gjennomføres i samarbeid med arbeidstakerne, verneombud og tillitsvalgte. PPE (Personal Protective Equipment – Personlig verneutstyr) skal brukes når risikoen ikke kan unngås eller elimineres. Innen innkjøp av PPE-utstyr skal arbeidsgiver vurdere og analysere risikoene for å kunne bestemme hvilke funksjoner PPE-utstyret må ha for å beskytte brukeren mot disse risikoer.

 
PPE-Forordningen inneholder 3 kategorier.

Kategori I - lav risiko for personskader (f.eks. regnbeskyttelse EN 343)

Kategori II - risiko for personskader (f.eks. EN ISO 11612 A, B, C, Varme og flammer)

Kategori III - høy risiko for personskader (f.eks. Lysbue IEC 61482-2, smeltet metall EN ISO 11612 D, E).


Tranemo sine kategori III-plagg inngår i et kvalitets overvåkningssystem (Modul D i henhold til PPE-Forordningen) for å forsikre seg om at plaggene er sikre å bruke. De er merket med CE og nummeret fra organet som har typegodkjent våre kategori III-plagg.

Image