RESIRKULERT FIBER

Det er mange faktorer som må veies inn for å vurdere plaggets totale miljøpåvirkning. Den seneste forskningsrapporten, utført av forskningsinstituttet RISE i Sverige, viser at den mest effektive måten å redusere miljøpåvirkningen av klesforbruket oppnås ved å øke plaggets praktiske levetid. Vi på Tranemo har alltid arbeidet for å utvikle arbeids- og verneklær med lengst mulig levetid ved gjennomtenkt design, riktig materialvalg og plagg som er utviklet for industrivask.

 

Samtidig jobber vi med flere ulike miljøtiltak for å redusere klimapåvirkningen. Noen av disse tiltakene er bruk av resirkulerte fibre i plaggene våre. Når bomullsfibre erstattes, er det betydelige fordeler for de kategoriene av miljøpåvirkning som gjelder utfordringene ved bomullsdyrking. Dette kan være utslipp av giftstoffer i jord og vann som fører til overgjødsling og giftige effekter. Resirkulert bomull i plaggene reduserer mengden bomull som må dyrkes. Ved å bruke bomullen vi allerede har i omløp, reduserer vi belastningen på naturens ressurser. En viss mengde ny bomull er fortsatt nødvendig for å opprettholde samme styrke i tekstilen, slik at levetiden ikke påvirkes negativt. Tranemo bruker derfor en blanding av resirkulert og ny bomull. 

Resirkuliert fiber