OM TRANEMO

I over 90 år har vi i Tranemo jobbet for en tryggere arbeidsplass.

I 20 år har vi vært en ledende europeisk leverandør av flammehemmende og lysbue beskyttede arbeidsklær.

 

Tranemo Gruppen består i dag av hovedkontor og salgskontor i Sverige og datterselskaper i Norge, Danmark, Finland, Storbritannia, Irland, Benelux (dekker Belgia, Nederland og Luxembourg), Tyskland, Sveits, Spania og Portugal. Sammen tilbyr vi en av de sterkeste salgs- og serviceorganisasjonene i Europa. Hvert år distribuerer konsernet mer enn 700 000 arbeidsklær av høy kvalitet til kunder i Europa og resten av verden. Vårt hovedkontor og logistikksenter ligger i Tranemo i Sverige, og det meste av vår produksjon foregår i våre egne anlegg i Bulgaria eller med partnerselskaper i Europa.

En arv av innovasjon og vekst

I 1934 trengte Tranemo en arbeidsplass for kvinner, og det ble besluttet å bygge en syfabrikk. Tre familier bar den tunge lasten i prosjektet, men nesten hele byen gikk inn og fikk det til. I løpet av få år ble det splittet opp i tre selskaper, ett av dem var Tranemo Textil AB, hvor Gustav Kjöllerström ble eneeier.

 

I 1970 overtok datteren Inga og hennes mann Håkan Larsson virksomheten etter Gustav.

I mellomtiden drev Gustav sin sønn K-G sin egen syfabrikk i Portugal, med leveranser til Tranemo Textil, og var i tillegg produksjonsenhet for flere av de største arbeidsklær merkene i Norden.

 

Håkan og Inga besøkte Bulgaria i 1998, da besluttet de å kjøpe Svea-fabrikken sammen med ekteparet Ammitzbøll og de drev denne frem til 2020 da Tranemo tok over hele fabrikken. Sammen med Gustav-fabrikken foregår 63% av vår produksjon av flammehemmende plagg her. I dag foregår 89 % av vår totale produksjon i EU.

 

I 2008 tok neste generasjon over og sønnen Max Larsson ble administrerende direktør i Tranemo. Datteren Sofie er økonomidirektør og tredje generasjon tar nå Tranemo Gruppen inn i fremtiden.

Tranemo - Ledende innen sikkerhet og innovasjon

Tranemos visjon er at ingen skal bli alvorlig skadet i en ulykke der riktig arbeidstøy kunne ha forhindret ulykken eller bidratt til å redusere konsekvensene av den. Vi streber etter å gjøre arbeidsplasser tryggere ved å lede utviklingen av nye avanserte flammehemmende løsninger. Vi bidrar også til å gi markedet de beste rådene om hvordan du kan beskytte deg mot ulike risikoer på arbeidsplassen, for eksempel varme, flammer, lysbuer, smeltet metall, kjemikalier og ved eksplosjonsrisiko.

 

For å sikre dette tilbyr vi opplæring for alle våre ansatte, helt fra styremedlemmer til de nyeste rekruttene. Vi kaller dette Tranemo Safety Academy. Disse opplæringene inkluderer å lære om bransjene våre kunder jobber i, deres beskyttelsesbehov og risikoer, produkter som passer for hvert scenario og mange andre områder. Det er en dypt forankret del av Tranemo sin DNA og kultur, og hjelper oss å komme nærmere vår visjon og våre kjerneverdier:

Innovative - Pålitelige - Eksperter.

 

Vi jobber mot vår visjon ved å identifisere skjulte farer og hjelpe våre kunder ved å tilpasse våre produkter for deres spesifikke nisjer og behov. Å være i nær kontakt med våre kunder og høre deres utfordringer er en viktig del av vårt arbeid. En stor grunn til vårt interne Tranemo Safety Academy prosjekt er å sørge for at alle i Tranemo har en dyp forståelse av våre kunders behov, uansett hvem du er i selskapet.

 

For å sikre at vi tilbyr plagg av høyeste kvalitet i bransjen, samarbeider vi med noen av de mest innovative veverne, strikkerne og fiberleverandørene på markedet for å skape våre egne tekstilkvaliteter. Disse tekstilene sendes deretter til fabrikkene i Bulgaria og blir til våre flammehemmende plagg og til kundens verneutstyr.

 

Tranemo utvikler kun inherent flammehemmende tekstiler, som betyr at beskyttelsen ikke kan slites ut eller vaskes ut av tekstilen. Derfor varer beskyttelsen gjennom hele plaggets levetid. Våre kunder finnes i et bredt spekter av industrisektorene, inkludert energi/kraft, smelteverk, støperier, sveising, jernbane, gruvedrift, eksplosiver, petrokjemi, elektrisk og trafikk. Alle våre lagerførte plagg er fullt ut sertifisert i henhold til relevante EN-standarder.

En bærekraftig fremtid: Vårt ansvar

80 % av et plaggs miljøpåvirkning skjer i produksjonsfasen. Ved å gjøre så bærekraftige endringer og valg som mulig, minimerer vi vår miljøpåvirkning i produksjonsfasen. En bevisst beslutning har vært å lage personlig verneutstyr med hovedfokus på lang levetid, for å sikre at de er enkle å reparere slik at vi kan lære våre kunder og samarbeidspartnere om hvordan det gjøres.

 

PPE-industrien bruker også PFAS i mange plagg, noe som har en svært negativ innvirkning på miljøet og helsen vår. Det er imidlertid visse fordeler i visse risikomiljøer som ingen andre materialer kan matche. Vi jobber mot null bruk av PFAS i plaggene våre og er en aktiv del av Nei til PFAS-bevegelsen, og tilbyr derfor kun PFAS i PPE-produkter der ingen andre materialer kan håndtere sikkerhetsrisikoen bedre.

 

For å holde oss selv ansvarlige og måle innsatsen vår, produserer vi vår egen årlige bærekraftrapport og deltar i EcoVadis sin Sustainability Rating.

Ser fremover: Økt sikkerhet og bærekraft

I hjertet av vår misjon er en forpliktelse til å drive positiv endring i den flammehemmende PPE-sektoren. Med en kultur for innovasjon og fortreffelighet er vi forpliktet til å heve standarden og sette nye standarder for kvalitet og ytelse.

 

Gjennom en strategisk tilnærming til produktutvikling utforsker vi kontinuerlig ulike veier og bruker ny teknologi for å forbedre effektiviteten og påliteligheten til våre PPE-løsninger. I tillegg driver vårt søkelys på bærekraft oss til å utforske alternative materialer og produksjonsmetoder, slik at produktene våre ikke bare gir overlegen beskyttelse, men også bidrar til en sunnere planet. Ved å alltid være i front og forutse de skiftende behovene til våre kunder, fortsetter vi å være i forkant av bransjen, og gir enkeltpersoner og organisasjoner tilliten til å jobbe trygt i selv de mest utfordrende miljøene.

 

Hvis du har spørsmål, ikke nøl med å kontakte oss, og hvis du vil lese mer om oss, kan du følge oss på LinkedIn og andre sosiale medier.

Alt for en sikrere arbeidsplass.

Siden 1934.