ENERGI- OG KRAFTINDUSTRI

Ved arbeid med elektrisitet og strøm er det en risiko for å bli utsatt for lysbue som kan oppstå ved kortslutning, kontaktfeil, håndteringsfeil eller svikt i utstyret. Lysbuen kan utsette arbeideren for svært høye energinivåer, og de fører ofte til alvorlige brannskader og andre sekundærskader. Feil arbeidsklær kan gjøre skaden verre, og det er derfor viktig å velge riktig verneklær med lysbuebeskyttelse i alle lag med plagg. Det er også viktig å velge hansker og ansiktsbeskyttelse med lysbuesertifisering.

RISIKOANALYSE

 • Lysbue
  • Sprut av smeltet metall
  • Strålingsvarme
  • Konveksjonsvarme
  • Elektrisk støt
  • Trykkbølger
  • Kraftig støy
  • Optisk stråling
  • Giftig gass
 • Flamme og varme
 • Trafikkulykker (arbeid utendørs)


RISIKOVURDERING

Når du arbeider med høy spenning er det påkrevd med klær som er sertifisert ihht lysbue standarden IEC 61482-2. Dette i kombinasjon med EN ISO 11612 på grunn av risiko for å bli utsatt for en lysbue. Om du i tillegg arbeider utendørs i trafikert miljø trenger du også synbarhets standarden EN ISO 20471.

En ulykke med lysbue gir forskjellige typer risiko og vil sette verneklærne på prøve på forskjellige måter, men med riktig design kan vi minimalisere disse risikoene. Vi anbefaler at det ytre laget tilfredsstiller kravene til verneklær i kategori 2 og har en ARC RATING (ATPV eller EBT-verdi i henhold til NFPA 70E) over 8 kal/cm².

Alle våre verneklær for lysbue har angivelse av ARC RATINGverdi på den utvendige merkelappen for å gjøre det enkelt å velge riktig beskyttelse. Fremover vil vi også inkludere ELIM-verdien.

FR-Emblem