ENERGI- OG KRAFTINDUSTRI

Ved arbeid med elektrisitet og strøm er det en risiko for å bli utsatt for lysbue som kan oppstå ved kortslutning, kontaktfeil, håndteringsfeil eller svikt i utstyret. Lysbuen kan utsette arbeideren for svært høye energinivåer, og de fører ofte til alvorlige brannskader og andre sekundærskader. Feil arbeidsklær kan gjøre skaden verre, og det er derfor viktig å velge riktig verneklær med lysbuebeskyttelse i alle lag med plagg. Det er også viktig å velge hansker og ansiktsbeskyttelse med lysbuesertifisering.

RISIKOANALYSE

 • Lysbue
  • Sprut av smeltet metall
  • Strålingsvarme
  • Konveksjonsvarme
  • Elektrisk støt
  • Trykkbølger
  • Kraftig støy
  • Optisk stråling
  • Giftig gass
 • Flamme og varme
 • Trafikkulykker (arbeid utendørs)


RISIKOVURDERING

Når du arbeider med høy spenning er det påkrevd med klær som er sertifisert ihht lysbue standarden IEC 61482-2 / EN 61482-2. Dette i kombinasjon med EN ISO 11612 på grunn av risiko
for å bli utsatt for en lysbue. Om du i tillegg arbeider utendørs i trafikert miljø trenger du også synbarhets standarden EN ISO 20471.


En ulykke med lysbue gir forskjellige typer risiko og vil sette verneklærne på prøve på forskjellige måter, men med riktig design kan vi minimalisere disse risikoene. Vi anbefaler at det ytre laget tilfredsstiller kravene til verneklær i kategori 2 og har en ARC RATING (ATPV eller EBT-verdi i henhold til NFPA 70E) over 8 kal/cm².


Høysikkerhets kolleksjonen Switch er utviklet for bruk i et risikomiljø der du kan bli utsatt for veldig høye energinivåer som for eksempel i en kraftstasjon eller ved bryting eller igangsettelse
av elektriske installasjoner. Plaggene i Switch kolleksjonen klarer 40 cal/cm², PPE4.


Alle våre verneklær for lysbue har angivelse av Arc Rating-verdi på den utvendige merkelappen for å gjøre det enkelt å velge riktig beskyttelse. I den reviderte standarden EN 61482-2
brukes ELIM som Arc Rating verdi. Som ytterligere informasjon kan også ATPV/EBT også angis som henviser til den amerikanske risikoanalyse standarden NFPA 70E. Alle Tranemo sine nye
produkter testes i henhold til EN 61482-2 og merkes med både ELIM og ATPV/EBT verdien. I en overgangsperiode kommer Tranemo til å oppdatere lagerlagte plagg sertifisert i henhold til
IEC 61482-2 og kan derfor ha begge merkingene.FR-Emblem