Banner-Electricity

El och kraft

ENERGI- OG KRAFTINDUSTRI

 

Ved arbeid med elektrisitet og strøm er det en risiko for å bli utsatt for lysbue som kan oppstå ved kortslutning, kontaktfeil, håndteringsfeil eller svikt i utstyret. Lysbuen kan utsette arbeideren for svært høye energinivåer, og de fører ofte til alvorlige brannskader og andre sekundærskader. Feil arbeidsklær kan gjøre skaden verre, og det er derfor viktig å velge riktig verneklær med lysbuebeskyttelse i alle lag med plagg. Det er også viktig å velge hansker og hodevern med lysbuesertifisering.


RISIKOANALYSE

 • Lysbue
  • Sprut av smeltet metall
  • Strålingsvarme
  • Konveksjonsvarme
  • Elektrisk støt
  • Trykkbølger
  • Kraftig støy
  • Optisk stråling
  • Giftig gass
 • Flamme og varme
 • Trafikkulykker (arbeid utendørs)

Alle våre verneklær for lysbue har angivelse av Arc Rating-verdi på den utvendige merkelappen for å gjøre det enkelt å velge riktig beskyttelse. I den reviderte standarden EN 61482-2 brukes ELIM som Arc Rating verdi. Som ytterligere informasjon kan også ATPV/EBT også angis som henviser til den amerikanske risikoanalyse standarden NFPA 70E. Alle Tranemo sine nye produkter testes i henhold til EN 61482-2 og merkes med både ELIM og ATPV/EBT verdien.


RISIKOVURDERING