LYSBUE

Symbol IEC 61482-2

IEC 61482-2:2018 
Verneklær mot termisk fare ved lysbue

Denne standarden spesifiserer verneklær for arbeid med høy spenning på åpent elektrisk utstyr eller når et system må åpnes, og det foreligger risiko for lysbue. Verneklær mot lysbue er kategorisert som kategori III plagg i henhold til PPE-Forordningen. Tekstilens egenskaper og plaggets design er viktige parametere for CE-merkingen av verneklær for lysbue.

Symbol IEC 61482-2

IEC 61482-2:2018
ELIM: 8,1 cal/cm²
EBT: 8,7 cal/cm²
APC 1

Symbol IEC 61482-2:2009

IEC 61482-2:2009
ARC RATING
8,7 cal/cm²
Class 1

Tranemo kommer under en overgangsperiode å ha verneklær merket med begge symbolene. 

Tranemo sine verneklær er merket med IEC 61482-2 som omfatter begge testmetoder for lysbue: EN 61482-1-1 Open Arc test som involverer et middels spenningsområde (>1000V) og EN 61482-1-2 Box test som involverer et lavt spenningsområde (400V). Begge tester omfatter forskjellige risikonivåer. 

EN 61482-1-1 - Denne standarden tester beskyttelsesnivået på plagget ved hjelp av en åpen lysbue. Testmetoden er tilsvarende den amerikanske lysbue standarden ASTM F1959 og resulterer i en Arc Rating; ATPV (Arc Thermal Performace Value) og/eller EBT (Energy Break Open Threshold). Både ATPV og EBT er basert på en 50% sannsynlighet for en 2-grads forbrenning. I USA brukes NFPA 70E for å håndtere risikovurderingen omkring en lysbue. NFPA 70E er også inkludert i den oppdaterte IEC 61482-2 som et hjelpemiddel i risikoanalysen. For å kunne publisere den europeiske versjonen av denne standarden og for å følge PPE-Forordningen som krever en 0% sannsynlighet for en skade/2-grads forbrenning, inneholder den europeiske Open Arc testen en ny verdi: ELIM. (Incident Energy Limit) Tanken med ELIM er å eliminere risikoen for en 2-grads forbrenning og for å hjelpe til med å beskytte brukeren på en sikker måte uten å øke andre risikoer eller å forhindre arbeidet.

Alle tre verdiene (ATPV/EBT/ELIM) er basert på Stoll kurven og en rekke tester er utført på tekstilen/tekstillagene for å finne Arc Ratingen. Resultatet er gitt i cal/cm² og viser hendelsesenergien som plagget er forventet å beskytte mot en 2-grads forbrenning. Dette er igjen til stor hjelp i valg av riktig beskyttelse. Den nye merkingen kan inkluderer ELIM, ATPV eller EBT som nevnt ovenfor. Tranemo vil ha begge verdiene på merkingen ettersom ELIM viser hvilken Arc Rating der du har 0% sannsynlighet for en 2-grads forbrenning og ATPV/EBT ettersom de har sammenheng med den amerikanske risikoanalyse standarden NFPA 70E. Denne refererer kun til ATPV og EBT i deres PPE kategorier for de forskjellige risikonivåer. Tranemo vil fortløpende teste alle tekstilene og på bakgrunn av endringene i standarden vil vi se forskjellige ATPV/EBT verdier sammenlignet med før på enkeltplagg og i Tranemo Skinsafe systemene.

Som beskrevet i NFPA 70E og gjennom erfaringene med Tranemo Skinsafe testene, lag på lag av Arc ratede plagg er en effektiv tilnærming for å oppnå den nødvendige Arc Rating med minst antall lag og sammenlagt vekt. Dette tilbyr den nødvendige beskyttelsen sammen med høy grad av brukerkomfort og øker sjansen for at verneklærne blir brukt. Den store forskjellen som noen ganger forekommer i verdiene til ELIM og ATPV/EBT viser hvor viktig det er med flere lag i ditt Tranemso Skinsafe system for å nå nødvendig beskyttelse. Luftspaltene som oppstår mellom lagene vil gi deg ekstra beskyttelse og en positiv margin.

Det er viktig å forstå at Arc Ratingen for hele systemet ikke bare kan bestå av å kalkulere Arc Ratingen for de forskjellige lagene. Eneste måte å finne dette på er å teste lagene og plaggene slik de skal bæres. Det er dette som er Tranemo Skinsafe – lag-på-lag test som gir en større mulighet for å finne korrekt PPE kombinasjon som passer til risikoanalysen.

ASTM F1506 er den amerikanske standaren for lysbue-risikoer. I standarden testes tekstilene også med Open Arc testen ASTM F1959, som ligner på den europeiske standarden IEC 61482-2 for tekstiler og plagg. Den største forskjellen på de amerikanske mot de europeiske standardene er kravet på test av forkullingslengden der maksimumsverdi fastsettes. Testen blir gjort etter 25 vask og for å bli godkjent skal forkullingslengden bli maks 152 mm etter 12 sekunders eksponering. Tranemo har testet tekstilene som er utviklet mot elektrikere; Tera TX og Aramid 6.4FC ettersom resultatet gir en brukbar indikasjon på tekstilens flammehemmende egenskaper ved en eventuell lysbue-ulykke.

(Elektrisk isolerende verneklær som beskytter mot elektrisitet eller klær som er egnet for arbeid der du bevist utløser en lysbue (buesveising eller plasmaskjæring etc) er ikke dekket gjennom den europeiske standarden IEC 61482-2)

RISIKOANALYSE AV LYSBUEFARE

Dokumenter som NFPA 70E, ISSA Guidelines og DGUV-I 203-077 bidrar til å vurdere risiko ut ifra et praktisk perspektiv. Farene ved en lysbue inkluderer termiske effekter, høy støy, sjokkbølge, splinter, smeltet metall, optisk stråling og andre effekter. Det er viktig at risikovurderingen tar hensyn til alle potensielle farer. For å oppnå tilstrekkelig beskyttelse er det av stor betydning at hele kroppen er beskyttet ved å bruke personlig verneutstyr (PPE) som hjelm med visir, hørselsvern, hansker og vernesko sammen med Tranemo sine verneklær. Det er to lysbuestandarder som benyttes i Europa; den amerikanske og tyske. Standardene har forskjellige testmetoder for å komme frem til hvordan en lysbue påvirker verneklærne. Betegnelsene EN 61482-1-1 Open Arc (amerikansk testmetode) og EN 61482-1-2 Box test (tysk testmetode) brukes ofte som betegnelse på de to testmetodene.

Det finns två accepterade ljusbågestandarder som används i Europa; den amerikanska och den tyska. Standarderna använder olika testmetoder för att säkerställa hur en ljusbåge påverkar skyddskläderna. Namnen på de två testmetoderna; EN 61482-1-1 Open Arc (amerikanska testmetoden) och EN 61482-1-2 Box test (tyska testmetoden) används ofta som benämning.

Den amerikanske standarden for elektrisk sikkerhet på arbeidsplassen NFPA 70E er en konsensusstandard som forteller om hvordan man kan beskytte brukeren mot blant annet risikoen for en elektrisk lysbue. NFPA er utformet for å hjelpe arbeidsgivere og ansatte med å forstå elektriske farer og beskrive risikovurdering, valg av PPE-klær ved fare for lysbue samt trygge måter å arbeide med elektrisitet.

EN 61482-1-1 Open Arc viser hvilket energinivå arbeidsklærne motstår en lysbue.

Når du velger arbeidsklær og annet PPE-utstyr for å beskytte mot lysbue, spesifiserer NFPA 70E to metoder; estimert hendelsesenergi eller kategorimetoden. Metoden som skal benyttes, avhenger av om hendelsesenergien som den ansatte kan bli utsatt for eller ikke er beregnet.

Estimert hendelsesenergi (NFPA 70E:2018 130,5) i kalorier/cm² i henhold til IEEE1584:2018:

Styrken i beskyttelsen skal være større enn kraften i risikoen, noe som betyr at sertifisert beskyttelse i kalorier/cm², skal være større enn den estimerte hendelsen energi i kalorier/cm².

Ved risiko for 1,2-12 kalorier/cm² skal følgende beskyttelse brukes:

 • Lysbuetestet jakke/bukse/kjeledress med lange ermer/ben
 • Lysbuetestet hjelm/visir med balaclava eller lysbuehette med integrert visir
 • Briller under visir
 • Hørselsvern
 • Lysbuetestede hansker, grove lærhansker eller isolerende hansker med skinnovertrekk
 • Skinnsko heldekkende

Ved risiko > 12 kalorier/cm² må følgende beskyttelse brukes:

 • De samme verneklær som ovenfor, men med unntaket nedenfor:
 • Hansker må være sertifisert for lysbue (Grove lærhansker eller isolerende hansker med skinnovertrekk er ikke godkjent)
 • Lysbuehette med integrert visir må beskytte ansiktet (Lysbuetestet hjelm/visir med balaklava er ikke godkjent)

Kategorimetode der hendelsesenergi ikke er beregnet (NFPA 70E:2018 130.7):

Kategorimetoden sammenligner anlegget med typeinstallasjoner oppført i NFPA 70E 130.7, som angir en anbefaling om hvilken PPE-kategorien som skal velges. Denne metoden er mer usikker og kan føre til at brukeren bærer unødvendig tykke og tunge klær fordi de egentlig ikke trenger så høy beskyttelse i det arbeidet de utfører.

Arc Rating på Arc Clothing (ATPV/EBT) er delt inn i fire PPE-kategorier:

Vurdert risiko i anleggetKrav til verneklærKrav til PPE-kategori
1,2-4 kalorier/cm²  > 4 kalorier/cm²     PPE 1 / KAT 1 (4-8 kalorier/cm²)
4-8 kalorier/cm²  > 8 kalorier/cm²     PPE 2 / KAT 2 (8-25 kalorier /cm²)
8-25 kalorier/cm²  > 25 kalorier/cm²   PPE 3 / KAT 3 (25-40 kalorier /cm²)
25-40 kalorier/cm²  > 40 kalorier/cm²   PPE 4 / KAT 4 (>40 kalorier/cm²)

Ved risiko som krever bruk av PPE 1 eller 2, skal følgende beskyttelse brukes:

 • Lysbuetestet jakke/bukse/kjeledress med lange ermer/ben
 • Lysbuetestet hjelm/visir med balaclava eller buehette med integrert visir
 • Lysbuetestede hansker, grove lærhansker eller isolerende hansker med skinnovertrekk
 • Briller under visir
 • Hørselsvern
 • Skinnsko heldekkende

Ved risiko som krever bruk av PPE 3 eller 4, skal følgende beskyttelse brukes:

 • De samme verneklær som ovenfor, men med unntaket nedenfor:
 • Hansker må være sertifisert for lysbue (Grove lærhansker eller isolerende hansker med skinnovertrekk er ikke godkjent)
 • Lysbuehette med integrert visir må beskytte ansiktet (Lysbuetestet hjelm/visir med balaklava er ikke godkjent)

Kategorimetoden brukes kun når det ikke er noen beregnet hendelsesenergi.

Tranemo anbefaler alltid en grunnleggende beskyttelse på minst 8 kalorier/cm² i det ytre laget.

Den tyske standarden er basert på risikovurdering i henhold til DGUV-I 203-077 og risikoberegninger i henhold til BGI/GUV-I 5188.

Plaggene er testet med en begrenset og retningsbestemt lysbue i henhold til en EN 61482-1-2 Box test. Resultatet er gitt i klassene:

APC 1 (tidligere klasse 1) – 168kJ (4kA, 400V)
APC 2 (tidligere klasse 2) – 320kJ (7kA, 400V)

I motsetning til den amerikanske standarden har ikke testen av plagg en flytende skala, men kun to nivåer der plagget er godkjent eller ikke godkjent. Plagg med ett lag av flammehemmende tekstil klarer normalt APC 1, til og med tynne skjortetekstiler. For å oppnå APC 2 er det vanligvis nødvendig med et system med to eller tre lag tekstiler eller et fôret plagg. Dette gjør det vanskeligere å tilpasse beskyttelsen til risikoen uten å gå på akkord med komforten.

Siden APC 1 er et relativt lavt beskyttelsesnivå, anbefaler Tranemo alltid en grunnleggende beskyttelse på minst 8 kalorier/cm².

Image