LYSBUE

Symbol IEC 61482-2

EN 61482-2:2020 / IEC 61482-2:2018 
Verneklær mot termisk fare ved lysbue

Denne standarden spesifiserer verneklær for bruk i arbeid med høy spenning på åpent elektrisk utstyr eller når et system må åpnes og det foreligger risiko for en lysbue. Verneklær godkjent mot lysbue er kategorisert som kategori III plagg i henhold til PPE-Forordningen. Tekstilens egenskaper og plaggets design er viktige parametere for CE-merkingen av verneklær for beskyttelse mot lysbue.

Symbol EN 61482-2

EN 61482-2:2020
ELIM: 8,1 cal/cm²
EBT: 8,7 cal/cm²
APC 1

Symbol IEC 61482-2

IEC 61482-2:2018
ELIM: 8,1 cal/cm²
EBT: 8,7 cal/cm²
APC 1

Symbol IEC 61482-2:2009

IEC 61482-2:2009
ARC RATING
8,7 cal/cm²
Class 1

Tranemo kommer under en overgangsperiode å ha lagerlagte plagg med alle tre merkingene.


Arbeid med elektrisitet medfører risiko for skader som følge av en lysbue. Ved å benytte verneklær som er testet og godkjent for å håndtere energinivået fra en eventuell lysbue beskytter du deg mot denne risikoen. Det er avgjørende å bruke verneklær over hele kroppen, for å oppnå en komplett beskyttelse. For å sertifisere et lysbueplagg i henhold til EN 61482-2 / IEC 61482-2 skal verneklærne gjennomgå minst en av de to ulike testmetodene: Open Arc IEC 61482-1-1 og Box test EN 61482-1-2.

Open Arc – IEC 61482-1-1

Testmetoden Open Arc bruker en åpen lysbue, i et middels spenningsområde (>1000V) som da skytes ut mot en tekstil eller en dukke med verneklær på. Elektroder som ligger bak tekstilen eller klærne registrerer varmen som transporteres gjennom tekstilen/ plagget for å kunne avgjøre når en virkelig person vil få en 2-grads forbrenning.


I første omgang utsettes tekstilen for ulike energinivåer for å få frem en godkjent lysbueklassifisering - Arc Rating. Den reviderte testmetoden er strengere og mer regulert enn tidligere slik at tidligere godkjente testresultat vil kunne skille seg fra resultatene ved en ny testing av samme plagg/metervare. Dette er uansett kun på grunn av nye og strengere testkriterier og ikke at plaggene/ tekstilene har fått dårligere egenskaper. I tillegg har det kommet krav om at etterbrenningstiden kan maks være 5 sek for å få godkjent resultat.


Deretter utsettes verneplaggene for det energinivået som testene på tekstilen resulterte i. Alle tester resulterer i to ulike lysbueklassifiseringer basert på testresultatet og Stoll-kurven som brukes for å beregne sannsynligheten for at en person får en brannskade. Jo høyere verdi desto bedre beskyttelse.


Det første resultatet ELIM (Incident Energy Limit, cal/cm²), forteller brukeren hvor stor energien verneklærne står imot uten noen risiko for en 2-grads forbrenning.


Det andre resultatet er enten ATPV (Arc Thermal Performance Value, cal/cm²) eller EBT (Energy Break Open Threshold, cal/cm²) som forteller brukeren hvor stor energien som verneklærne står imot når det er 50% sannsynlighet for en 2-grads forbrenning. ATPV angir energinivået som kreves for at temperaturen på baksiden av testdukkens hud blir så høy at en 2-grads forbrenning kan forekomme. EBT gir oss verdien på hvilket energinivå som må til for at tekstilen revner og en 2-grads forbrenning kan skje på bakgrunn av det. Utover ELIM er det alltid det laveste testresultatet som skal brukes som Arc Rating; ATPV eller EBT.

ELIM illustrationATPV illustrationEnerginivået når varmen fra lysbuen blir så høy at den kan forårsake en brannskade gjennom tekstilen.EBT IllustrationEnerginivået når tekstilen går i stykker og en brannskade kan forekomme.
ELIM - Den lysbueenergien som verneklærne beskytter mot med
0% risiko for en 2-grads forbrenning.
ATPV - Den lysbueenergien som verneklærne beskytter mot når sannsynligheten er
50% risiko for en 2-grads forbrenning.
EBT - Den lysbueenergien der det er
50% sannsynlighet for at tekstilen revner slik at en 2-grads forbrenning oppstår.


Ettersom ELIM angir energinivået ved en 0% risiko for en 2-grads forbrenning og ATPV/EBT ved en 50% risiko vil ELIM verdien ofte være lavere enn ATPV/EBT. Den store forskjellen mellom ELIM og ATPV/EBT belyser viktigheten av å bære flere lag i et Tranemo Skinsafe system for å være godt beskyttet.

Box test EN 61482-1-2

Testmetoden Box test benytter seg av en rettet og begrenset lysbue som skapes ved en kortslutning i et åpent anlegg i et lavspenningsområde (400V). Testene utføres siden på tekstil og plagg på samme måte som for Open Arc. Resultatet angis i følgende klasser: APC 1 (tidligere klasse 1) – 168kJ (4kA, 400V), APC 2 (tidligere klasse 2) – 320kJ (7kA, 400V)


motsetning til den amerikanske standarden NFPA 70E finnes de ikke en flytende skala på plaggtestene, men kun to nivåer som viser om plagget er godkjent eller ikke. Plagg med et lag flammehemmende tekstil klarer som regel APC 1, inklusive lette skjortetekstiler. For å oppnå APC 2 kreves som regel et system med to eller tre lag med tekstil, alternativt en fôret tekstil. Dette gjør det vanskeligere å tilpasse beskyttelsen til den spesifikke risikoen uten å gå på kompromiss med komforten. Ettersom APC 1 er et relativt lavt beskyttelsesnivå anbefaler Tranemo alltid en grunnbeskyttelse på minimum 8 cal/cm².

RISIKOANALYSE AV LYSBUEFARE

Dokument som NFPA 70E og ISSA Guidelines og DGUV-I 203-077 hjelper til med å bedømme risikoer ut ifra et praktisk perspektiv. Faren med en lysbue inkludere termiske effekter, høy lyd, sjokkbølge, splinter, smeltet metall, optisk stråling og andre effekter. Det er derfor viktig å gjøre en risikovurdering som ivaretar alle disse farene. For å få tilstrekkelig beskyttelse er det viktig at hele kroppen blir beskyttet med å bruke PPE (Personlig verneutstyr) som for eksempel hjelm m/visir, hørselvern, hansker og vernesko sammen med verneplagg fra Tranemo. Det finnes to aksepterte standarder for risikoanalyse som benyttes i Europa: NFPA 70E (amerikansk) og DGUV-I 203-077(tysk).

Amerikansk standard for elsikkerhet på arbeidsplassen - NFPA 70E

Den amerikanske standarden for elsikkerhet på arbeidsplassen NFPA 70E er en konsensusstandard om hvordan en beskytter brukeren mot risikoen av en lysbue. Standarden er utformet for å hjelpe arbeidsgivere og arbeidere å forstå elektriske farer og redegjør for risikovurdering og valg av verneklær ved risiko for lysbue og sikre elektriske arbeidsmetoder.


Ved valg av verneklær og øvrig PPE som beskytter mot en lysbue, nevner NFPA 70E to metoder; beregnet hendelsesenergi eller kategorimetoden. Hvem som skal brukes kommer an på om hendelsesenergien som brukeren kan bli utsatt for er beregnet eller ikke.

Beregnet hendelsesenergi i cal/cm² - NFPA 70E:2018 130.5 i henhold til IEEE1584:2018

Styrken i beskyttelsen skal være større enn kreftene i risikoen noe som betyr at den sertifiserte beskyttelsen i cal/cm², skal være større enn den beregnede hendelsesenergien i cal/cm². I tabellen nedenfor vises hva slags verneutstyr som skal brukes ved forskjellig hendelsesenergi:


Risiko for en lysbue på 1,2-12 cal/cm²

  

 • Lysbuetestet jakke/bukse/kjeldress med lange armer/ben
 • Lysbuetestet hjelm/visir med balaklava eller lysbue testet heldekkende hette med integrert visir
 • Lysbue godkjente hansker, kraftige skinnhansker eller isolerende hansker med skinnovertrekk
 • Vernebriller under visir
 • Hørselvern
 • Skinnsko heldekkende

Risiko for en lysbue på over >12 cal/cm²

  

 • Lysbuetestet jakke/bukse/kjeldress med lange armer/ben
 • Lysbuetestet heldekkende hette med integrert visir som skal beskytte ansiktet (lysbue testet hjelm/visir med balaklava er ikke godkjent
 • Lysbue godkjente hansker (kraftige skinnhansker eller isolerende hansker med skinnovertrekk er ikke godkjent)
 • Vernebriller under visir
 • Hørselvern
 • Skinnsko heldekkende

Kategorimetoden - NFPA 70E:2018 130.7

Kategorimetoden benyttes kun når hendelsesenergien ikke er beregnet. Med denne metoden sammenligner man sitt anlegg mot forskjellige typer anlegg definert i NFPA 70E 130.7, som anbefaler hvilket nivå av PPE som bør brukes. Denne metoden er mer usikker og kan bidra til at arbeideren bruker unødig tykke/tunge verneklær som anlegget egentlig ikke krever.


 

Lysbue beskyttelsen for verneklærne er delt opp i fire kategorier:
Vurdert risiko i henhold til kategorimetoden (cal/cm²)1,2-44-88-2525-40
Arc Rating – krav for verneklærne (cal/cm²)> 4> 8> 25> 40
Krav på PPE-kategoriPPE 1 / KAT 1
(4-8 cal/cm²)
PPE 2 / KAT 2
(8-25 cal /cm²)
PPE 3 / KAT 3
(25-40 cal /cm²)
PPE 4 / KAT 4
(>40 cal/cm²)


I tabellen nedenfor vises hva slags verneutstyr som skal brukes ved forskjellig PPE kategorier:


Risiko for en lysbue som krever PPE 1 eller PPE 2

  

 • Lysbuetestet jakke/bukse/kjeldress med lange armer/ben
 • Lysbuetestet hjelm/visir med balaklava eller lysbue testet heldekkende hette med integrert visir
 • Lysbue godkjente hansker, kraftige skinnhansker eller isolerende hansker med skinnovertrekk
 • Vernebriller under visir
 • Hørselvern
 • Skinnsko heldekkende

Risiko for en lysbue som krever PPE 3 eller PPE 4

  

 • Lysbuetestet jakke/bukse/kjeldress med lange armer/ben
 • Lysbuetestet heldekkende hette med integrert visir som skal beskytte ansiktet (lysbue testet hjelm/visir med balaklava er ikke godkjent
 • Lysbue godkjente hansker (kraftige skinnhansker eller isolerende hansker med skinnovertrekk er ikke godkjent)
 • Vernebriller under visir
 • Hørselvern
 • Skinnsko heldekkende

Tysk standard for risikoanalyse i henhold til DGUV-I 203-077 og risikovurderinger i henhold til BGI/GUV-I 5188

Den tyske standarden bygger på risikoanalyse i henhold til DGUV-I 203-077 og risikovurderinger i henhold til BGI/GUV-I 5188. I henhold til standarden testet verneklærne med EN 61482-1-2 Box test med en begrenset og rettet lysbue som skapes av en kortslutning i et åpent anlegg. Testen utføres i et lavspenningsområde (400V).

Tranemo Skinsafe™

Det å benytte flere lag av lysbue sertifiserte plagg øker beskyttelsen vesentlig. Dette takket være luftspalten som dannes mellom lagene og luft leder elektrisitet dårlig. Det er viktig å forstå at den totale kaloriverdien som vi får ved å benytte lag-på-lag ikke regnes ut med å plusse de forskjellige lagene sammen. For å fastsette den korrekte kaloriverdien må det gjøres lysbuetest av plaggene satt sammen i system på en testdukke som er lik det systemet som skal brukes i virkeligheten. Vi kaller våre testede lagpå- lag system Tranemo Skinsafe™, som gir oss mange muligheter sett ut ifra risikoanalysen for å kunne tilby korrekt beskyttelse. Som nevnt i NFPA 70E (den amerikanske standarden tilsvarende den europeiske lysbuestandarden) så er lag-på-lag den mest effektive metoden for å oppnå ønsket beskyttelse. Dette ettersom det å bruke flere lag med tynnere tekstiler øker komforten og derfor øker sjansen at brukeren benytter seg av de plagg som kreves i forhold til risikoen.

ASTM F1959

F1506 er den amerikanske standarden for lysbue-risikoer. I standarden testes tekstilene også med Open Arc testen ASTM F1959, som ligner på den europeiske standarden IEC 61482-2 for tekstiler og plagg. Den største forskjellen på de amerikanske mot de europeiske standardene er kravet på test av forkullingslengden der maksimumsverdi fastsettes. Testen blir gjort etter 25 vask og for å bli godkjent skal forkullingslengden bli maks 152 mm etter 12 sekunders eksponering. Tranemo har testet tekstilene som er utviklet mot elektrikere; Tera TX og Aramid 6.4FC ettersom resultatet gir en brukbar indikasjon på tekstilens flammehemmende egenskaper ved en eventuell lysbue ulykke.


Elektrisk isolerende verneklær som beskytter mot elektrisitet eller klær som er egnet for arbeid der du bevist utløser en lysbue (buesveising eller plasmaskjæring etc) er ikke dekket gjennom den europeiske standarden IEC 61482-2 / EN 61482-2.

Image