Miljøstrategi

For kontinuerlig bærekraftig utvikling.

Tranemo sitt mål er å skape verneklær i verdensklasse samtidig som vi minimerer miljøpåvirkningen vår. Vårt mål som leverandør, partner, kunde og arbeidsgiver er å aktivt bidra til et bedre samfunn i harmoni med miljøet.

Vi må bidra til å bevare et bærekraftig miljø for fremtidige generasjoner. Vårt miljøarbeid er en viktig del av vårt daglige arbeid, hvor vi krever høye standarder for bærekraft, sikkerhet og kvalitet. Hensikten med dette er å bidra til et bærekraftig samfunn. Vi utfører vårt miljøarbeid med utgangspunkt i vårt forretningskonsept. 

På en bærekraftig måte utvikler og leverer vi avanserte verne- og arbeidsklær. Gjennom kompetanse og innovasjon skaper vi tryggere arbeidsplasser.

Tranemo tar ansvar for å redusere klimapåvirkningen og leder samtidig utvikling av avanserte flammehemmende løsninger for å forebygge skader og beskytte liv. I dag er det spesifikke forskrifter for personlig verneutstyr i forbindelse med økte krav til helse og sikkerhet på arbeidsplassen. Med hensyn til dette, tar vi utgangspunkt i personlig beskyttelse i vår miljøstrategi, som igjen knyttes til den nyeste miljøforskningen. Dette skaper muligheter for mer bærekraftige produkter og løsninger med redusert miljøpåvirkning under bruk. Derfor må miljøpåvirkningen av produktets totale livssyklus tas i betraktning og ikke bare miljøpåvirkningen av produksjonsprosessen. 

Tranemo Environmental Eye

Tranemo Environmental Eye hjelper oss i produktutviklingsprosessen til å ta hensyn til miljø- og klimapåvirkning i alle stadier av produktets livssyklus. Basert på kundens risikoanalyse og brukerkrav, streber vi etter lavest mulig miljø- og klimapåvirkning gjennom produktets levetid til plagget er utslitt og skal resirkuleres. 

Environmental eye

Våre miljøtiltak

Tranemo har gjennom vår forretningsmodell hatt fokus på miljøtiltak i flere år. Vi utvikler våre verneklær for å beskytte våre brukere, som ofte befinner seg i krevende miljøer hvor det er stor slitasje på arbeidsklær. Derfor forutsettes en økt levetid og bruk av bærekraftige råvarer som en naturlig del av vår virksomhet.

Samtidig må vi løse vår hovedoppgave med å bidra til tryggere arbeidsplasser med innovativ vernebekledning. Mange av våre verneplagg må oppfylle PPE-standarder. De må være sikre og gi nødvendig beskyttelse, som i noen tilfeller kan gi begrensninger for mulige miljømessige fordeler. Vårt mål er imidlertid å utvikle avansert vernebekledning på en bærekraftig måte og samtidig arbeide aktivt med miljøtiltak for å nå vårt mål.

 

Tranemo sine klimatiltak

  • Lengre levetid på våre produkter
  • Redusert energibruk
  • Bedre produksjonsteknologi og minst mulig bruk av kjemikalier
  • Mer bruk av slitesterke råvarer
  • Redusert miljøpåvirkning fra vår bruk av transport og emballasje
  • Redusere bruken av naturressurser
Image