TRANEMO

 

Tranemo har en visjon om at ingen skal skades alvorlig i ulykker der riktig arbeidstøy kunne ha forebygget ulykken eller lindret konsekvensene av den. Vi bestreber oss for å gjøre arbeidsplassen sikrere gjennom å lede utviklingen av nye avanserte flammehemmende løsninger. Vi bistår også markedet med den beste rådgiving om hvordan vi kan beskytte oss mot ulike risikoer slik som åpen flamme, hete, lysbue, smeltet metall, kjemikalier og eksplosjon for å nevne noen.
Alt for en sikrere arbeidsplass. Siden 1934.