VED Å BRUKE RIVE- OG SLITESTERKE MATERIALER UTVIKLER VI VERNEKLÆR MED LANG LEVETID

Vår kvalitetsansvarlig på tekstil Anna Larsson sørger for at alle materialene vi bruker i produksjonen er av høy kvalitet og oppfyller våre spesifikke krav.


Hva innebærer jobben din som kvalitetsansvarlig?

Arbeidet mitt som kvalitetsansvarlig dekker et bredt område. Blant annet er jeg ansvarlig for Tranemos laboratorium og for å sørge for at tekstiler oppfyller visse testkriterier før de går i produksjon. Jeg er også ansvarlig for utvikling av nye tekstiler, som innebærer å samarbeide med avdelingen for produktutvikling og våre tekstileverandører for å skreddersy og optimalisere råvarene vi bruker slik at de matcher våre krav.


Hvordan sikrer vi kvalitet hos Tranemo?

Tranemo har hatt ISO 9001-sertifisering i mange år. Dette betyr at vi jobber proaktivt med prosesser i alle våre avdelinger for å sikre høy kvalitet. Vi har en velutviklet kvalitetsprosess som dekker regelmessig produksjon og utvikling av nye tekstiler. Å sikre at hver tekstil testes og godkjennes før produksjon er et viktig utgangspunkt for vårt kvalitetsarbeid. Det fører til færre klager, da det til og med kan eliminere noen problemer før vi starter produksjonen. Vi tester og sjekker tekstiler i Tranemos interne laboratorium, med vekt på egenskaper som vaskbarhet, krymp, fargeekthet og rive- og slitestyrke. For å sjekke andre viktige egenskaper utfører vi også kontrolltester på våre inherent flammehemmende tekstiler som for eksempel flammehemming og evnen til å avstøte vann og kjemikalier. Produkter og tekstiler er kun sertifisert etter omfattende testing av sertifiserte eksterne laboratorier.


Hvilke fremskritt har blitt gjort hos Tranemo det siste året vedrørende nye innovasjoner?

Våren 2021 lanserte vi vår nye Cantex Weld Stretch (WS)-kolleksjon, med en helt fluorokarbonfri tekstil som oppfyller kjemisk standard EN 13034 for syrer og alkalier. Cantex WS har også kraftig forbedrede flammehemmende egenskaper og vesentlig bedre rive- og slitetyrke som gir lengre brukstid.

Hvor viktig er Tranemos kvalitetsarbeid for verden rundt oss?

Gjennom tekstilinnovasjon og utvikling kan vi ytterligere forbedre de beskyttende egenskapene til våre flammehemmende verneklær. Dette betyr bedre beskyttelse og sikkerhet for brukerne våre. Vi anerkjenner også viktigheten av bærekraft i alle ledd i kjeden og er i stand til å tilby bærekraftige verneklær som ikke går på bekostning av brukernes sikkerheten.

Hvordan kommer dette arbeidet til gode når det kommer til bærekraftig utvikling på kort og lang sikt?

Kontinuerlig kvalitetsforbedring er avgjørende for å opprettholde den høye standarden på tekstilene og råmaterialene vi bruker. Ved å bruke rive- og slitesterke tekstiler produserer vi bærekraftige plagg med lang brukstid som tåler hyppig vask og tøff bruk.

Hva er Tranemos fremtidsvisjon vedrørende kvalitet?

Vi vil fortsette å fokusere på bærekraft i råmaterialene vi bruker, fra valg av den mest egnede fiberen til prosjekter som fokuserer på resirkulering av tekstiler. For tiden er det for eksempel mangel på forskning og studier på visse fibre som kan være av interesse for vår fremtidige produktutvikling. Bedre tilgang til grunnleggende informasjon kan gi oss bedre muligheter til å skape de mest bærekraftige beskyttelsesløsningene og sikre brukernes sikkerhet.