Tranemo erkjenner sin oppgave som medspiller i Nord

big-IMG_38951

Region Nord i Tranemo tar samfunnsansvar og sponser det lokale idrettslaget IL Ulfstind utenfor Tromsø. – Dette er helt i tiden. Da blir lokal verdiskapning og verdier lagt igjen i landsdelen. Dette er viktigere en noen gang, sier Tranemos regionsjef Nord, Trond Alexander Ludvigsen entusiastisk!

Som idrettslag yrer det i Ulfstind. Det er god tilvekst til klubben med over 200 medlemmer, både gutter og jenter i alle aldre. Mange medlemmer driver også med ski. For Ulfstind er økonomisk støtte i en treårsperiode en gevinst av samarbeidet med Tranemo

 

Medspiller

– For Tranemo er det en klar gevinst å delta og bidra lokalt. Dette sikrer godt tilbud til både unge og voksne, samt at som medspiller i lokalsamfunnet viser vi at vi er vårt ansvar verdig ved å drive virksomhet i landsdelen. På den måten skapes det verdier gjennom tilstedeværelse. Rent fysisk er Tranemo også belønnet med et skilt på stadion, sier Ludvigsen.

– Jeg jobber for et nordisk selskap med hovedkontor i Tranemo kommune nær ni mil utenfor Gøteborg. Vi har utsalgssteder i hele Europa, mens hovedkontoret i Norge er på Frogner. Når trenden lenge har vært at mye av verdiene som skapes i en virksomhet legges i og rundt hovedsetet til modervirksomheten, synes jeg det er spesielt hyggelig og viktig å kunne gjøre en lokal investering, sier Ludvigsen.

 

– Jeg applauderer ledelsen i Tranemo Norge for deres velvilje og aksept for at nettopp denne avtalen ble som den ble og at de ser viktigheten av å gi noe tilbake til en landsdel man driver forretning i, legger han til.

 

Klar fordel

For Ulfstind er det en klar fordel med en treårig støtteordning fra Tranemo.

 

– Ulfstind er en klubb som er opptatt av at alle skal kunne være med og trene der, helt uavhengig av hvor stor lommebok man har, da kommer verdier fra oss godt med, sier Ludvigsen.

 

Samtidig er IL Ulfstind svært glad for at Tranemo viser samfunnsansvar og bidrar med midler til idrettslaget.

 

Subsidierer treningstider

– Som idrettslag er IL Ulfstind utrolig takknemlig for avtalen vi har med dere. Det gode samarbeidet vi har bidrar til at vi kan holde flest mulig barn i idrett og aktivitet lengst mulig, fordi vi er med på å subsidiere treningstider og utstyr som klubb, sier klubbleder Christian Klo i IL Ulfstind.

 

– Vi gjør dette gjennom at vi som en liten bygdeklubb kan holde alle kostnader lavest mulig og samtidig tilby gode treningsfasiliteter og riktig utstyr til både ski og fotball, legger Klo til.