Samfunnsansvar

Tranemo sin viktigste ressurs er våre medarbeidere. Det er de som sørger for at bedriften utvikler seg. Som arbeidsgiver tilbyr vi et godt arbeidsmiljø, gode betingelser og ikke minst muligheter for videre utvikling for de som ønsker det. 

Tranemo jobber også aktivt med arbeidsforholdene for de som jobber lengre ned i leverandørkjeden. Avtalene vi har med våre underleverandører er omfattende og regulerer punkter som miljø, etikk og arbeidsmiljø. Gjennom et nært samarbeid med våre leverandører har vi et godt innsyn for å sikre at forholdene er slik vi ønsker og krever. Tranemo stimulerer også til å kontinuerlig arbeide med forbedringer sammen med leverandørene. Vi ønsker oss langsiktig samarbeid med leverandørene, noe som er en viktig målsetning.

 

Vi setter opp tydelige, spesifikke krav og mål for våre leverandører etter følgende faktorer:

 

  • Arbeidsmiljø og sikkerhet
  • Arbeidsforhold og mulighet for økonomisk vekst
  • Riktige forutsetninger for å kunne betale anstendige lønninger
  • Likestilling og respekt
  • Miljøbevisthet
Image