Miljøarbeid

Hos Tranemo jobber vi aktivt for å forebygge og redusere negative miljøpåvirkninger. For oss er det viktig at vårt miljøarbeid er en naturlig integrert del av vår virksomhet. Vår miljøpolitikk sammen med våre bærekraftmål danner grunnlaget for vårt miljøarbeid.

 

  • Vårt miljøarbeid skal styres etter målbare mål (om mulig). Målene blir fulgt opp og revideres fortløpende for stadig å forbedre virksomheten samt skape en miljømessig, økonomisk og teknisk holdbar utvikling. 
  • I alle prosesser skal miljøbevisstheten være en naturlig del, fra tanke til handling.
  • Vi vil holde oss oppdatert på lover og regler innen miljøområdet. Miljøkrav i lover og regler er et minimumsnivå for vårt miljøarbeidet.
  • Vi vil kommunisere våre miljøkrav til våre underleverandører og forsikre oss om at relevante elementer blir etterlevet. Leverandører som på eget initiativ står for en bærekraftig utvikling oppmuntres.
  • Vi vil informere, utdanne og engasjere ansatte i miljøspørsmål for å skape de rette forutsetningene for bedre miljøarbeid.
  • Alle selskaper i TRANEMO GRUPPEN følger morselskapet Tranemo Textil AB sine etiske retningslinjer og Code of Conduct.
Image