Kvalitetsarbeid

På en bærekraftig måte utvikler og produserer Tranemo arbeidsklær av høy kvalitet. Gjennom kompetanse og innovasjon skaper vi tryggere arbeidsplasser. Formålet med kvalitetsarbeidet er å utvikle selskapet gjennom kontinuerlige forbedringer. Vi ønsker å skape et konkurransedyktig selskap med en positiv utvikling og langsiktig lønnsomhet. Vår kvalitetspolitikk danner grunnlaget for vårt kvalitetsarbeid.

 

FORNØYDE KUNDER

Tranemo skal på en ansvarsfull måte oppfylle kundenes krav og forventninger. Vår ambisjon er å være markedets beste leverandør innen utvalgte produktgrupper der våre produkter ligger langt over kundens forventninger samt overgår våre bransjekollegaers alternativer.
Vi skal jobbe for et positivt samarbeid med våre kunder, slik at ethvert arbeidsoppdrag blir en god referanse for nye oppdrag og avtaler.

FOKUS PÅ VÅRE PROSESSER

Tranemo har som mål å ha en så streng kontroll på alle prosesser i vår virksomhet som overhodet mulig. Kontrollene skal være rettledet av klare kontrollrutiner og med målbare kvalitetsmål.
All vår aktivitet skal utføres så effektivt som mulig og i henhold til en god forretningsetikk. Dette for å gi våre kunder den beste totaløkonomien.

STADIG FORBEDRINGER

Våre prosesser og kvalitetsmål skal hele tiden revideres for å finne og gjennomføre eventuelle forbedringer.
Vi skal lytte til våre forhandlere og sluttbrukere for hele tiden å forbedre eksisterende plagg samt utvikle nye produkter for å styrke vår konkurransekraft i markedet.

KVALITET - EN DEL AV VÅR HVERDAG

I Tranemo er kvalitet alles ansvar og en naturlig del av vår hverdag. Dette betyr at filosofien "Personlig ansvar" er gjeldende og at alle medarbeidere tar kvalitetsansvar for sin del av virksomheten.

Image