Evaluering av underleverandører

Fysiske revisjoner av våre underleverandører (ekstern gjennomgang av arbeidsmiljøet) utføres kontinuerlig på alle lokasjoner for å sikre at Tranemo sine underleverandører overholder kravene til en trygg og sikker arbeidsplass. Å være på plass gir også mulighet til å diskutere, sikre og utvikle verdiene som ligger til grunn for Tranemo sine Code of Conduct.

 

Eksempler på hva vi ser på under en fysisk revisjon er:

 

  • Generelt Helse, Miljø og Sikkerhet
  • Brannalarm og brannslukningsutstyr
  • Sikkerhetsutstyr for farlig arbeid
  • Nødutganger og klar skilting i lokalene
  • Tilgang til førstehjelpsutstyr
  • Brannøvelser og opplæring av personell
  • Gjennomgang av øvrig dokumentasjon som sikrer at alt er i samsvar med Tranemo sine etiske retningslinjer
Image