Vi deler vår kompetanse på naturlig flammehemmende arbeidstøy

Vi deler vår kompetanse på naturlig flammehemmende arbeidstøy

Tranemo Workwear har i en årrekke levert naturlig flammehemmende arbeidstøy til en rekke større og mindre norske virksomheter, både i inn- og utland. Vi som produsent bestreber oss på å gjøre arbeidsplassen sikrere, dette gjør vi ved å være en av de ledende selskapene i utviklingen av nye avanserte flammehemmende løsninger.  

Selv med en mengde lover og forskrifter, er det mange virksomheter som ikke er klar over hvilke krav som stilles til flammehemmende bekledning, hvilke muligheter som finnes for beskyttelse, og hvordan man skal kle seg i enhver situasjon for best mulig beskyttelse. Dette er grunnen til at vi i Tranemo Workwear har utviklet en rekke ulike kolleksjoner av arbeidsklær som er beregnet på de ulike bransjer, risikosituasjoner og brukere. 

Vi deler gjerne vår kompetanse og erfaring for å kunne oppnå vår visjon - ingen skal skades alvorlig i ulykker der riktig arbeidstøy kunne ha forebygget ulykken eller begrenset konsekvensene av den.

Skreddersydd informasjon og kompetanse for din virksomhet

Formålet med at vi gladelig deler vår kompetanse er å øke bevisstheten rundt viktigheten av å kle seg riktig for å unngå eventuelle skader ved en ulykke. Vi mener at ved å gi brukerne innsikt i riktig bruk av flammehemmende arbeidstøy, vil man øke sannsynligheten for at riktig type bekledning og beskyttelse blir benyttet dersom ulykker skulle inntreffe.

Hver bransje er unik, og hver enkelt virksomhet har sitt unike risikobilde. Vi i Tranemo Workwear gir derfor tilpasset informasjon og opplæring til bedrifter, forhandlere og interesseorganisasjoner baserte på de ulike risikoforholdene. Når vi deler av vår kompetanse er opplegget derfor skreddersydd opp mot konkrete situasjoner og behov som virksomheten måtte stå ovenfor.

Tom Roger Melby, medeier, salgssjef og produktansvarlig for flammehemmende arbeidsklær i Tranemo Workwear Norge, står bak både utviklingen av og rollen som foredragsholder. Med hans kunnskap og faglige bakgrunn, har han kurset en rekke bedrifter over hele landet siden 2007.

Viktige momenter i en opplæring:

  • Viktige EU-standarder og hvilke godkjenninger som kreves
  • Ulike risikosituasjoner som bevisstgjør deltakerne om de ulike risikoene som finnes.
  • Når og hvorfor flammehemmende klær skal benyttes
  • Hvordan finne den korrekte flammehemmende bekledningen for virksomhetens risikoer.
  • Scenarioer, eksempelvis hvor raskt temperaturen kan stige i en eksplosiv brann.
  • Lysbueulykke - Hvordan oppstår en slik ulykke og hvilke skader forårsakes ved bruk av feil type bekledning.

Hvor og når kan vi dele vår kompetanse med dere

Vi tilpasser tidspunkt for et eventuelt foredrag etter ønske fra din virksomhet og avholdes som oftest i deres lokaler, ute hos forhandlere og andre interesserte. Ettersom kursene avholdes etter forespørsel og ikke er geografisk avgrenset, oppfordrer vi virksomheter fra hele landet om å ta kontakt.

.