VI SKAPER EN BÆREKRAFTIG BESKYTTELSE FOR FREMTIDEN

Kristin Alderin om hållbarhet

Det er en krevende prosess å lage verneklær mens man samtidig skal ivareta miljøet. Kristina Alderin, leder Tranemo Gruppen sin innsats for å tilby løsninger som er i samsvar med miljøkravene og våre forpliktelser til å beskytte liv og forhindre ulykker.

 

Hva er de største utfordringene når man skal lage bærekraftige og flammehemmende klær?

Det er å sikre at kundene får det mest miljøvennlige produktet og velger det riktige beskyttelsesnivå. Dette oppnår vi ved å sette kundenes behov først, uansett hva vi gjør. Vi starter med en risikovurdering, vi analyserer miljøet som klærne skal brukes i og kravene som vil bli stilt til dem. Risikovurderingen er grunnlaget - og ut i fra denne kan vi ta veloverveide beslutninger både når det gjelder beskyttelse og bærekraft.

 

Hvordan påvirker dette miljøet?

Det er ganske lett. Plagget vil fortsatt beskytte, men det kan være at kunden velger plagg som ikke er egnet for deres behov på grunn av fibrene som brukes. Risikovurderingen gjør det mulig for oss å identifisere og veilede på et tidlig tidspunkt.

 
Har du noen eksempler på dette?
Vi har vært, eller er på nåværende tidspunkt, involvert i flere prosjekter der fibrene erstattes med f.eks. resirkulert bomull, eller fibertypen tilpasses for å forbedre klærnes bærekraftige egenskaper. En konsekvens av dette er at det lages klær som er mer miljøvennlig ved å bruke færre kjemikalier, fargestoffer, vann, elektrisitet og andre ressurser. Selvfølgelig gjennomgår alt nytt materiale grundige tester, inkludert industriell rengjøring og slitasjetester for å sikre at beskyttelsen og ytelsen er upåvirket.

 
Hvor viktig er Tranemos forhold til samarbeidspartnere og leverandører?

Dette er et viktig punkt for oss, og vi bruker mye tid og krefter på å sikre at våre samarbeidspartnere er produktive og transparente. Vi samarbeider svært tett med våre leverandører for å utvikle nye tekstiler og finne prosesser som blant annet reduserer energi- og vannforbruket. Vår ekspertise og ekspertisen til våre partnere og leverandører kan samstemmes og utnyttes på mange måter, til fordel for begge parter og vil til slutt komme våre kunder til gode. Begge parter forstår at sammen er vi sterke og kan drive utviklingen fremover. Med tanke på dette er det også en fordel at de fleste av våre leverandører er basert i Europa.

 

På hvilken måte kommer dette samspillet til uttrykk?

I samarbeid med partnere og leverandører utfører vi forskning og utvikling på fibre og deres bruk. Vårt ønske om å være innovative og finne nye løsninger driver dette arbeidet, og det er avgjørende at vi kommuniserer våre krav på en tydelig måte, noe vi får til takket være ekspertisen og erfaringen til teamet vårt. På bransjeeventer som f.eks. Techtextil kan vi møte og lytte til våre partnere og leverandører, studere nye tekstiler og fibre og diskutere utfordringene vi må overvinne for å levere et mer bærekraftig produkt. Et praktisk eksempel på dette er hvis en leverandør lager en tekstil av forskjellige fibre og vi har oppdaget en mulighet for å lage en av to fibre uten farge, så kan vi sammen få dette til.


Når det gjeldet oppbyggingen av råmaterialer, så er dette viktig når det kommer til bærekraft. Hvorfor?

Dette er virkelig et område der man kan gjøre mye for å oppnå bærekraft. Samtidig er det et område man må være svært forsiktig med. Når det gjelder tekstiler så spør vi oss selv: “hva kan erstattes”, “hva kan vi erstatte det med”, og “hvordan vil det påvirke plagget som helhet”. Plaggene våre må åpenbart ha riktig beskyttelsesnivå og lang holdbarhet. Dette er vår første prioritet. Vi inngår ingen kompromisser når det gjelder kundenes beskyttelse. Vi ser det som vår plikt å forske og være innovative - fremdrift er en kontinuerlig prosess, og sammen med våre leverandører er vi glade for å kunne lede an når det gjelder å utfordre bransjen vår og stille spørsmål ved tradisjonelle tenkemåter.

 
Hvordan tenker vi bærekraft når det gjelder å utvikle plagg?

Vi utvikler plagg som er enkle å reparere. Dermed får kunden et plagg med lenger holdbarhet, redusert TCO og mindre miljøpåvirkning. Hos Tranemo har vi et av bransjens mest erfarne og dyktige team. De står alltid klare for å hjelpe kundene med å få mest mulig ut av våre plagg. Bare dette kan utgjøre en stor forskjell når det gjelder bærekraft. Akkurat nå er vi involvert i prosjekter med våre partnere der målet er å øke vår ekspertise innen resirkulering av brukte flammehemmende plagg – inkludert resirkulering av tilgrisede plagg, noe som kan være komplisert.


Til slutt, hvilke tips ville du gi kunder når det gjelder å ta et mer miljøvennlig valg?

 

  • Stol på vår ekspertise - gjennom vår risikovurderingsprosess kan vi hjelpe alle kunder med å finne riktig plagg - og dette kan bety enormt mye for bærekraften.
  • Når du har funnet riktig plagg - må du lære å håndtere det korrekt. Vi lager plagg med lengst mulig holdbarhet gjennom smart design, materialevalg og ved å sikre at de er egnet for industrivask, men det er avgjørende at man også lærer om plagget og hvordan man tar vare på det.
  • Hvis plagget er skadet - kan du snakke med oss om å reparere det. Vi kan levere kunnskap og reservedeler slik at plagget blir reparert uten at det går utover ytelsen.
  • Du kan hjelpe ved å stille deg selv noen grunnleggende spørsmål. Kan du godta en annen farge for å redusere forbruket av fargestoffer? Kan du introdusere et system der brukte fargestoffer samles inn til resirkulering? Er du 100% kjent med hvordan du tar vare på plaggene du allerede har?

 

Sammen med kunder og leverandører vil Tranemo jobbe for å minske påvirkningen av miljøet mest mulig i dag, i morgen og i fremtiden.