PRODUKTETS LIVSLENGDE ER AVGJØRENDE FOR KLIMAET

Image

I dag, når virkningene av klimaendringer har katastrofale konsekvenser, er den forsterkede drivhuseffekten og global oppvarming et faktum. Menneskelige aktiviteter forstyrrer naturens balanse og klimasystemet. For å hindre klimaendringer må alle bidra i overgangen til en bærekraftig fremtid.

 

I over 80 år har Tranemo utviklet verneklær i verdensklasse på en bærekraftig måte. Siden starten har et klart fokus på bærekraft vært en av selskapets største drivkrefter. Tranemo tar nå en ytterligere strategisk tilnærming til bærekraft ved å knytte behovet for personlig beskyttelse til den nyeste miljøforskningen. Resultatet oppsummeres i Tranemos miljøstrategi med fokus på bærekraftige utviklingsprosesser og effektive klimatiltak.

 

Den nyeste forskningsrapporten, utført av Rise Research Institute, viser at den mest effektive måten å redusere miljøpåvirkningen av klesforbruket oppnås ved å øke plaggets livslengde. Hvis livslengden til et plagg øker med en faktor på tre, reduseres karbonavtrykket og vannforbruket med 65-66 prosent. Det betyr også mindre avfall og ressursbruk.

 

Tranemo tar hensyn til miljø- og klimapåvirkningen i alle stadier av produktets livssyklus allerede fra produktutviklingsprosessen.

 

"Vi har alltid forsøkt å utvikle arbeids- og verneklær med lang livslengde, denne tilnærmingen ligger i vårt DNA," sier Max Larsson, konsernsjef i Tranemo Gruppen. Sammen med ansvarlig for miljø- og bærekraft, Kristina Alderin, driver han utviklingen av morgendagens bærekraftige arbeids- og verneklær.

 

Å utvikle arbeids- og verneklær og samtidig ha fokus på bærekraft er en krevende prosess. Tranemo sitt mål er å sikre at brukeren får det mest miljøvennlige produktet som samtidig oppfyller riktig beskyttelsesnivå. Ved å kartlegge kundens behov starter Tranemo allerede i oppstartsfasen med en risikovurdering, som analyserer miljøet for arbeids- og verneklær, risikoen de kan bli utsatt for og andre viktige variabler. Risikovurderingen er ryggraden i arbeidet, og fra den kan Tranemo ta riktige beslutninger, både sett fra et beskyttelses- og bærekraftperspektiv.

 

Ifølge Kristina Alderin produserer Tranemo plagg som skal ha lengst mulig levetid gjennom et gjennomtenkt design, valg av råvarer og at de er garantert optimalisert for industrivask. Det er imidlertid avgjørende å lære å ta vare på plagget for å sikre at det håndteres riktig. Tranemo har et av bransjens mest erfarne og kompetente team som alltid er klare til å hjelpe kundene med å få mest mulig ut av alle unike detaljer. Dette alene kan utgjøre en betydelig forskjell sett i et bærekraftsperspektiv.

 

En annen viktig bærekraftfaktor er at Tranemo sine arbeids- og verneklær er enkle å reparere. Om nødvendig sørger Tranemo for reparasjonssett og instruksjoner for å reparere arbeids- og verneklær på riktig måte. Dette betyr at kunden får et plagg med lengre levetid, reduserte totale kostnader og minimal miljøpåvirkning.

 

I tillegg til fokuset på vårt arbeid med livslengden på plaggene, arbeider Tranemo for å forebygge og redusere negative miljøpåvirkninger gjennom ytterligere klimatiltak i henhold til miljøstrategien. Innenfor rammen av miljøarbeidet gjennomføres ulike prosjekter med sikte på å redusere energibruk og miljøpåvirkning fra transport og forbedre produksjonsteknologien med mindre bruk av kjemikalier og bruk av naturressurser.