Ny testmetode skal gi bedre beskyttelse mot lysbue

Ny testmetode skal gi bedre beskyttelse mot lysbue

Det har gjennom flere år pågått et arbeid i Europa med å utvikle og forbedre testkriteriene og standard innen lysbueklassifisering. Resultatet av dette er den nye standarden EN 61482-2:2020. Den nye ELIM verdien er kommet inn i denne standarden, og det er dette som er den store forbedringen i forhold til tidligere.

----------------------------------------------------------------------------

Produktansvarlig og salgssjef Tom Roger Melby hos Tranemo Workwear AS mener dette setter brukeren i sentrum på en helt annen måte enn tidligere.

----------------------------------------------------------------------------

- Det er brukeren som er vinneren med denne innstrammingen. Både ATPV og EBT, som har vært verdibetegnelsen frem til i dag, er basert på 50 prosent sannsynlighet for at brukeren ikke vil bli påført en annengrads forbrenning, sier Melby, som forteller at det er introduksjonen av verdien ELIM som er den store forskjellen.

----------------------------------------------------------------------------------

 ELIM reduserer risikoen

----------------------------------------------------------------------------------

Den nye testen IEC 61482-1-1 er på mange måter blitt strengere. Elim betyr at man ikke skal kunne oppnå annengradsforbrenning ved en lysbueulykke, mot at man tidligere hadde en 50% sannsynlighet for å unngå en annengradsforbrenning med tilstrekkelig bekledning. Det er nå flere kriterier som må oppfylles før man får et godkjent resultat, selv om testene utføres på samme måte som tidligere.

----------------------------------------------------------------------------------

Man ser ofte at verdiene på plaggene går noe ned, men dette betyr også at brukeren får et mer reelt bilde av beskyttelsesnivået i plaggene.

----------------------------------------------------------------------------------

Testmetoden Open Arc bruker en åpen lysbue i et middels spenningsområde, som skytes ut mot en tekstil eller en dukke med verneklær på. Sensorene som ligger bak tekstilen eller klærne registrerer varmen som transporteres gjennom tekstilen eller plagget for å kunne avgjøre når en virkelig person vil få en annengrads forbrenning.

----------------------------------------------------------------------------------

- Med ELIM reduserer man risikoen for en alvorlig forbrenning og beskytter brukeren på en sikker måte uten at det øker andre risikofaktorer eller går ut over effektiviteten i arbeidet, sier Tom Roger Melby.
----------------------------------------------------------------------------------

 Tranemo sertifiserer fortløpende nå alle sine flammehemmende plagg etter den nye europeiske standarden med ELIM-verdi. Det er viktig å understreke at selv om plaggene kan få en lavere ELIM-verdi enn det verdien i EBT/ATPV viste, så gir plaggene på ingen måte noen dårligere beskyttelse mot lysbue enn tidligere. Dette skyldes som nevnt at ELIM-verdien som er oppgitt i plaggene eller kombinasjonen ikke skal gi annengradsforbrenning, der EBT/ATPV-verdien kun gir 50 % sjanse for å unngå en annengradsforbrenning, avslutter Tom Roger Melby.    
----------------------------------------------------------------------------------

 Eksempel på merking ihht til nyeste standard.
----------------------------------------------------------------------------------

 
----------------------------------------------------------------------------------

EN 61482-2:2020
ELIM: 8,1 cal/cm²
EBT: 8,7 cal/cm²
APC 1