Miljøvennlig og bærekraftig produksjon av arbeidstøy

Miljøvennlig og bærekraftig produksjon av arbeidstøy

For Tranemo Advanced Workwear er miljø og bærekraft mer enn bare flotte og tidsriktige ord. Statistikken viser klart og tydelig at tekstilindustrien er blant miljøsynderne verden over, hvor vi som aktør både ønsker og er forpliktet til å ta problemstillingen på alvor.

Kvalitet er holdbarhet

Som selskap har vi lenge vært bevisste og fokuserte på produksjon av arbeidstøy med høy kvalitet og livslengde. Dette skyldes primært tre hovedfaktorer: Sikre at produktene har lang holdbarhet, at miljøavtrykket vårt reduseres til et minimum og samtidig sørge for at kundene våre får størst mulig utbytte av sin investering. De mest miljøvennlige produktene er de som aldri blir produsert, og vi må på bakgrunn av disse faktorene kontinuerlig utvikle og øke livslengden på våre produkter.Tranemos Environmental eye

For å sikre at vi som organisasjon utøver et vedvarende miljøhensyn, inngår miljø og klimapåvirkning inn i alle trinnene av våre produkters livssyklus. Dette har vi valgt å kalle for vårt eget «Environmental eye», som skal tilrettelegge for at miljøtankegangen er med oss fra idèstadiet og produktutviklingsfasen til ferdigstilt produkt. Med utgangspunkt i den enkelte kundes risikovurdering og brukerkrav, tar øyet for seg åtte ulike trinn (se grafisk fremstilling). Hvert av disse trinnene er direkte knytte opp imot ulike miljøhensyn - fra nødvendig fiber og tøy til sortering og gjenvinning når produktet en gang er utslitt. I tillegg til de trinnene oppført i Tranemos Environmental Eye, er all produksjon av vårt arbeidstøy underlagt strenge retningslinjer og miljøkrav (kravene i REACH). De fleste av våre tekstiler er også sertifisert i henhold til Øko-Tex 100 - som garanterer at det ikke finnes skadelige eller helsefarlige stoffer i råvarene vi benytter i produksjonen.

Tranemos Environmental eye

Reduksjon av fargestoff

En av utfordringene Tranemo jobber aktivt med i dag, er at våre produkter inneholder svært sterke farger som skal tåle en stor mengde med vask. Vi har derfor initiert et prosjekt for å avdekke om det finnes et marked for mindre fargesterke produkter. Vår generelle oppfordring til kundene er at de sier seg villige til å bidra i denne prosessen, slik at vi på sikt kan redusere bruken av disse fargestoffene betraktelig. Det er allerede kommet positive tilbakemeldinger på dette initiativet fra noen av våre aller største kunder og håper derfor at flere av våre kunder vil bidra i tiden som kommer fremover.Gjenvinningsprosjekt

Til tross for at arbeidstøy fra Tranemo er av høyeste kvalitet, må også alle våre verneklær byttes ut før eller siden. Vi har derfor igangsatt et av våre viktigste tiltak noensinne, et banebrytende resirkuleringsprosjekt for å finne nye bruksområder for våre brukte arbeidsklær.
Prosjektet som ble igangsatt høsten 2018, tar utgangspunkt i at vi går aktivt inn for å samle inn utslitte Tranemo-plagg - som igjen skal resultere i gjenvinning av plaggenes fibre. Den store målsettingen med dette prosjektet, er å lage en løsning som separerer arbeidstøyets fibre fra hverandre - slik at de på sikt kan benyttes i produksjonen av nye produkter.
Prosjektet er fortsatt i en tidlig utviklingsfase, men erfaringene så langt viser seg å bære frukter og samtidig vise seg å være svært spennende. Ved at vi allerede benytter oss av gjenvunnet bomullsfibre (i de aller fleste av våre trøyer, t-skjorter og undertøy), utgjør dette å mye som over halvparten av den totale bomullsmengden i plaggene våre. Denne måten å gjenbruke på er selvfølgelig noe vi vil fortsette med i fremtiden - for å nå vårt mål om et minimalt miljøavtrykk ved hjelp av en bærekraftig produksjon av arbeidstøy. Vår store målsetting er derfor å kunne skape en helt konkret løsning, på nye bruksområder av våre gamle fibre i løpet av de kommende årene.Gjenbruk av svinn

Som en del av vårt egeninitierte World Care konsept, har Tranemo nå inngått et samarbeid med Flameless - et ungt svensk selskap som produserer flammehemmende forklær. 

Les mer om vårt World Care konsept her


Bakgrunnen for inngåelsen av dette samarbeidet, er at det under produksjon ofte oppstår et overskudd av overflødig kapp og svinn. Som en direkte løsning på denne utfordringen, videresendes nå store deler av våre overskuddsmaterialer direkte til Flameless, hvor tekstilene benyttes videre til å produsere nye produkter.

FlamelessTexchain

Basert på bakgrunn av at tekstilindustrien er blant de mest forurensende industriene i verden, har Tranemo nylig tatt del av et felleskap kalt Tex-Chain. Dette felleskapet består av 12 bedrifter fra næringslivet sammen med forskningsinstituttet RISE. Formålet med dette samarbeidet er å analysere og evaluere forutsetninger, hvor man ser på muligheten for å skape en sirkulær økonomi innen tekstilindustrien - bestående av hele kjeden med aktører fra råvareprodusenter til aktører innen gjenbruk og resirkulering.

Tranemo Workwear AS har satt seg et høythengende mål, vi ønsker å være ledende når det kommer til å levere kvalitet og bærekraftige løsninger i egen bransje. Samtidig oppfordrer vi alle våre samarbeidspartnere og konkurrenter, til å ta sin del av et langt større og kollektivt miljøansvar.Pål Branderud - Administrerende direktør Tranemo Workwear AS

Pål Branderud - Administrerende direktør Tranemo Workwear AS