LYSBUE - DEN GLEMTE RISIKOEN

Image

Ifølge det svenske tilsynet for elsikkerhet sin rapport fra 2018 ble det meldt om en dødsulykke, 456 ulykker med elektrisitet og 335 hendelser i forbindelse med elektrisk arbeid. I 2019 døde ytterligere tre personer i ulykker med elektrisitet.

 
TRANEMO har siden 1934 arbeidet mot en nullvisjon av alvorlige flammerelaterte ulykker, ved å være en ledende europeisk leverandør av naturlig flammehemmende og lysbuegodkjent arbeidsklær. Med 100% naturlig flammehemmende, er brukeren garantert et plagg med livslang beskyttelse. Den flammehemmende funksjonen er vevd inn i fiberen og kan hverken vaskes ut eller slites bort.

 

Vet bedriften din hvilken lysbuerisiko som man kan utsettes for på arbeidsplassen din?

Tomas Kristensson från SSG, Swedish Standard Solutions Group AB, arbetar med konkurrensneutrala och högaktuella frågor främst inom svensk industri samt utveckling av standarder. Bland annat ljusbågestandarden. Tomas är i grunden elingenjör och har varit med och format de utbildningar och den rådgivning som SSG erbjuder.

RISIKOER VED LYSBUE

Den elektriske risikofaktoren for lysbue oppstår der man arbeider med elektrisitet i et åpent elektrisk anlegg eller når man arbeider med helt åpne elektriske installasjoner. Faren for en lysbue inkluderer termiske effekter, høy lyd, metallsplinter, smeltet metall, optisk stråling, brannskader samt flere andre negative  effekter.

Faren for lysbue er et viktig  moment for TRANEMO i jakten mot målet om at det grunnet bruk av riktig verneutstyr, ikke skal oppstå noen alvorlig skade på arbeidsplasser, relatert til varme og åpen ild.

Tomas Kristensson sier at han ofte kaller lysbuen "den glemte risikoen" og viser et bilde fra 1939, som illustrerer datidens uisolerte stålverk.

Det var stor risiko for lysbuer. Så begynte man å isolere og på den måten redusere sannsynligheten for ulykker, men så kom verktøyene inn i bildet. Et uisolert verktøy har også høy risiko for å fremkalle en lysbue. Tidlig på 1990-tallet begynte verktøyene å bli isolert, og i 1996 begynte isolerte verktøy å bli vanlige. Men likevel oppsto det fortsatt lysbuer.

Ifølge Kristensson er det ingen tvil om at risikoen er der den dag i dag, da man fortsatt jobber med gammelt og åpent utstyr. Som eksempel nevner han luftledninger og uisolerte batterier. Selv i de tilfeller el-relatert vedlikeholdsarbeid utføres eller i de tilfeller man tar bort dører og øvrig beskyttelse for deretter utføre arbeidet, er det fare for lysbue.

Lysbueskader er sjeldne, men ekstremt alvorlige og det er stort behov for mer kunnskap og trening på området for at fagfolk skal forstå konsekvensene, endre sin atferd og minimere risikoen for lysbueskader.

TRANEMO har utviklet TRANEMO SKINSAFE - et flerlagssystem designet for å beskytte brukerens hud mot varme-, flamme- og lysbueulykker. Med tanke på krevende arbeidssituasjoner setter vi individet i fokus gjennom en effektiv kombinasjon av beskyttende lag, fra innerst til ytterst. Alltid med sikkerhet, komfort og passform i fokus.

Som arbeidsgiver har man ansvar for å utføre en risikovurdering, analysere konsekvenser, vurdere sannsynligheten for at en ulykke kan inntreffe samt sørge for at de ansatte har riktig verneutstyr og verktøy. Man skal også gjennomføre en risikohåndtering før, under og etter at el-arbeid er gjennomført. I tilfeller der man som innehaver eier eller benytter et anlegg der det er fare for lysbue, har man ansvar om det er risko for lysbue. Da bør man opplyse andre om faren for lysbue, beregne, skilte og informere om hvilke type arbeid som kan utføres og hva som ikke er tillatt, informerer Kristensson.

 

SSG har utviklet en veiledningguide rundt problematikken med lysbue i elektriske installasjoner. Guiden er ment som en støtte for å informere eiere og arbeidsgivere om hvordan man bør håndtere anleggene der det er risko for en lysbueulykke. Veiledningen gir blant annet informasjon om viktige tiltak for å motvirke risikoen for lysbueulykker.

 

  • OPPSTART OG KARTLEGGING 
  • BEREGNING 
  • RISIKOSTYRING 
  • PERSONLIG VERNEUTSTYR OG VERKTØY
  • INSTRUKSJONER FOR BESKYTTELSE
  • PROSJEKT, UTVIKLING, INNKJØP
  • KOMPETANSE OG OPPLÆRING
  • OPPFØLGING, ETTERLEVELSE OG REVISJONER

 

Når analysen er fullført og mulige risikoer kartlagt, er TRANEMO klare til å hjelpe dere videre på veien. Sammen utfører vi en individuell risikoanalyse. Vi tror ikke på et multinorm-konsept, der ett plagg skal beskytte mot alle typer risiko uansett arbeidsoppgaver og yrke. TRANEMO forplikter seg i kombinasjon med ekspertise og innovasjon å levere holdbare arbeids- og verneklær av høy kvalitet som er designet for å beskytte deg mot risikoen som kan oppstå i arbeidet ditt.

 

HVA ER DE VANLIGSTE MANGLENE?

Tomas har i sitt arbeid kommet over mange gamle anlegg og mener det både er et økonomisk problem i tillegg til et spørsmål om uvitenhet rundt risikoer.

Få prioriterer å erstatte et helt anlegg, da de aldri har hatt en lysbueulykke før. Det kan være akkurat da ulykken inntreffer. Mangel på risikoanalyse eller feil utført elektrisk arbeid kan bidra til mulig personskader og potensielt stanse produksjonen i flere uker.

 

Tomas råder bedrifter til å sjekke ut alternativene som er tilgjengelige for å minimere risikoen uten å måtte erstatte et helt anlegg. For eksempel, ved å analysere arbeidsmetoder, verneutstyr og sikre at verneklær har riktig beskyttelsesnivå. TRANEMO og SSG har et kontinuerlig samarbeid. Kristensson mener at svært få selskaper i svensk industri har gjennomført en grundig risikovurdering i henhold til SSG 4510.

 

Det er fortsatt en enorm jobb igjen og vi har kun pirket så vidt borti problemet, men vi har ihvertfall rullet ballen igang. Jeg hadde en ambisjon om å ordne dette på tre måneder. Nå har jeg jobbet med lysbuespørsmål i snart syv år og er langfra i mål. 

Ved at SSG setter standarder og gir opplæring i viktige EL-sikkerhetsspørsmål, så kan TRANEMO levere riktig beskyttelse på sine arbeids- og verneklær som mer enn tilfredsstiller kravene. Elektriske produkter utgjør en større og større del av hverdagen vår, noe som også gjør at riktig beskyttelse bare blir enda viktigere.

Vi lader våre elektriske sykler, biler og solcellepaneler. Våre hjem er full av batterier og elektriske drevne apparater, noe som kan skape risikable situasjoner for både privatpersoner og bransjer som kommer i kontakt med dette.

I mange tilfeller er det nødvendig med plagg med høyere beskyttelse enn det standardene setter som krav. Alle plagg fra TRANEMO har den beskyttelsen og funksjonene som er nødvendige for å motvirke en potensiell risiko. Via linken nedenfor kan du lese mer om hvordan TRANEMO utvikler og tenker rundt verneklær som beskytter mot lysbue.