En regionsjef med ambisjoner


Trond Alexander Ludvigsen


Tranemo Workwear har fått en regionsjef som ikke greier å sitte stille. Han ønsker å skape, utvikle og kommunisere. Det er på grunn av slike regionale ledere at Tranemo vil fortsette å sette standarden innen PPE, i Norge og resten av Europa.


Trond Alexander Ludvigsen er opprinnelig utdannet som rørlegger, men det ble raskt tydelig at det ikke var i denne rollen han følte seg mest komfortabel.

- For å være ærlig så var jeg aldri noen god rørlegger. Basert på at jeg kan prate godt for meg og har en sterk interesse for salgsfaget, passer det nok bedre at jeg befinner meg i en salgsrolle i dag, forteller han.

En utradisjonell reise

Ludvigsen arbeidet innen salg hos ulike aktører i bransjen og har gradvis fått mer ansvar. Hans salgskarriere startet for 12 år siden, da han som lagersjef hos en Rørgrossist så over utgiftene selskapet brukte på transport og der øynet han en mulighet. Han sluttet på dagen og startet sitt eget transportselskap.

- Jeg sa til sjefen at vi brukte for mye penger på transport, at jeg kunne gjøre en bedre jobb og at det kunne gagne oss begge. Han ga meg grønt lys og jeg fikk ansvar for bedriftens transportoppdrag, forteller han.

Et par år senere var Ludvigsen leder for et blomstrende transportselskap som ble kjøpt opp av en større aktør. Etter et sabbatsår jobbet han blant annet med verneutstyr hos en landsdekkende kjede, representert i Tromsø, og etter dette ble han oppfordret til å søke på en lederstilling hos en produsent som arbeidet mot samme bransje.En stolt fagmann innenfor PPE

Mange av stillingene Ludvigsen har innehatt kunne krevd høyere utdannelse. Ludvigsen er stolt av sin bakgrunn og forteller at han har kommet seg dit han er i dag gjennom hardt arbeid og gode resultater.

- Det har vært litt av en reise hvor jeg har måttet tilegne meg mye kunnskap innen både salg og generell forretningsforståelse, sier han. Jeg har aldri fokusert på overtid eller avspasering. Jeg har bare stått på og jobbet, hele veien til der jeg er nå i Tranemo, forteller han.

Nå trer Ludvigsen inn i rollen som regionsjef, med salgsansvar for Nordland (Nord for Saltfjellet), Troms og Finnmark. Han vil også ha produktansvaret for Elten vernefottøy hos Tranemo og forteller at hans oppgaver fremover blir å sikre Tranemos interesser i Nord Norge. Dette i tillegg til å utvikle et sortiment med vernefottøy som er tilpasset det norske markedet.

- Norge har noen av de høyeste krav vedrørende sikkerhetsnormer for brukerne og ikke minst et mer utfordrende vær og klima sammenlignet med andre land. Det stiller også større krav til verneutstyret vi skal levere både når det gjelder funksjonalitet og sikkerhet, sier han.

Kommunikasjon og kvalitetsvarer

Ludvigsen forteller at en av de viktigste årsakene til at han valgte å arbeide hos Tranemo er fordi de er ledende innenfor flammehemmende og lysbuegodkjente vernebekledning, og fordi Elten er en av de ledende innovatørene innenfor vernesko i Europa.

- Det betyr at vi kan tilby det norske markedet de beste, smarteste og mest ergonomisk riktige produktene til enhver tid, sier han.

I tillegg til å lage arbeidsklær er Tranemo opptatt av å gi råd og opplæring til bransjer hvor sikkerhet og HMS er avgjørende. Ludvigsen forteller at han i tiden fremover blant annet vil fokusere på å kommunisere normer og standarder ut til aktører i bransjen.

- Det er avgjørende å velge riktig arbeidsbekledning som følger de riktige normer og standarder. Dette må opprettholdes for å sikre brukeren den nødvendige og beste sikkerheten til enhver tid. Dette vil også gi en god og forutsigbar økonomi for virksomhetene. Det er det som er vårt ansvar i vår kommunikasjon og framtreden, avslutter han.